Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444693
   

Съвременното понятие „образование” се свързва с тълкуването на такива термини като „обучение”, „възпитание”, „образование” и „развитие”. Но преди думата „образование” да се свърже с просветата, тя е имала по-широко звучене. Речниковите значения разглеждат термина „образование” като съществително от глагола „образувам” в смисъл на „създавам”, „формирам” или „развивам” като нещо ново. Да създаваш ново – това е иновация.
По този начин образованието в своята същина - вече е иновация.

Ние постоянно работим по усъвършенстването на нашите ресурси и се стараем да предвидим максимума от възможности за удовлетворяване на Вашите нужди от актуална информация за иновативните процеси в образованието. Но в същото време попълването на нашия ресурс зависи и от Вашето участие. Каним Ви за съвместно сътрудничество и вазимодейтвие. Рубриката „Добри практики” е на ваше разположение. Тук можете да качите ваши разработки, работещи ефективни практики, предложения за възможни иновации.

Под педагогически иновации разбираме целенасочено, осмислено, определено изменение на педагогическата дейност (и управлението на тази дейност) чрез разработка и внедряване в средното образование на педагогически и управленски нововъведения (ново съдържание на управлението, нови форми на работа или нови организационни форми). Съответно развитието на иновационните процеси е начин да осигурим модернизацията на образованието, да повишим качествовото, ефективността му и неговата достъпност.

   
© НЦПКПС