Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444676
   

Име на проекта

Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието

Дейност

Конференция ‘Иновации в управлението на образованието’

Програма

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г

Целева група:

Директори, експерти, учители

Резюме:

В рамките на проект «Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието» по ОП РЧР, Националният институт за обучение на директори организира конференция ‘Иновации в управлението на образованието’, с цел повишаване качеството на средното образование чрез подобяване на управлението на училищата. Конференцията се проведе на 26 и 27 март, 2009г.

 

Дейността стартира с обявяването на процедура за подаване на иновативни практики за участие в конкурс, състоящ се от 2 фази: първа фаза завърши с оценка на всички подадени разработки от назначена комисия, състояща се от експерти в сферата на образованието, представители на РИО и общините. Най-добрите разработки бяха номинирани за участие във втората фаза на конкурса

http://www.niod.bg/modules/news/article.php?storyid=333

 

В първата фаза на конкурса бяха подадени 21 разработки, които са публикувани на уеб адрес http://www.niod.bg/modules/specedition/

Класираните на първите места бяха поканени за участие във финалния етап на конкурса, който се проведе в рамките на конференция «Иновации в училищното управление»

Окончателното класиране беше извършено от комисия. Отчиташе се проведеното гласуване от страна на всички присъстващи на събитието, като регламентът предвиждаше и определена тежест за онлайн гласуване под формата на брой прочити на публикуваните материали в уеб сайта на НИОД.

В конференцията взеха участие и експерти, които споделиха добри международни практики в областта на училищното управление. Наши гости бяха г-н Коста Базитов, зам. кмет община Варна и г-жа Маруся Любчева, по времето на провеждане на конференцията – член на ЕП, която запозна участниците с темата “Публично-частно партньорство в сектора на основното и средно образование".

По преценка на комисията, разработката Стратегия за информационно управление на училището в Обединеното кралство на г-н Пенко Рисков, директор на СОУ «Св. Софроний Врачански» - гр. Пловдив, беше прехвърлена към секцията за добри международни практики. Презентацията предизвика голям интерес и породи много коментари и дискусии.

В конференцията взеха участие 50 човека, като освен авторските колективи на подадените разработки, в нея участваха и началници на РИО и експерти.

Номинирани разработки, които се бяха представени от авторите си:

1. Още нещо за контролната дейност в образованието - Димитрина Минева и Ваня Панайотова, гр. Шумен, ЦДГ № 34 “Пролетна дъга”

2. Децентрализация на управлението на училището чрез делегиране на пълномощия и предоставяне на права - Александрина Величкова, директор на ОУ „Капитан Петко войвода” − Варна и Йорданка Маринова - директор на ОУ „Панайот Волов” − Варна

3. Създаване на мотивираща и развиваща педагогическа среда при интеграцията на деца със СОП в условията на масовото училище - Катя Стефанова директор и Даниела Янева-Пешева - начален учител, ІІ ПКС ОУ „Ст. Караджа” – Варна

 

4. Педагогическо общуване и ефективно решаване на конфликти между учители и ученици в образователно – възпитателния процес - Илка Карева, Директор на III ОУ “Димитър Благоев” гр. Шумен и Ангел Ангелов – Преподавател ИТ, ОУ “Сава Доброплодни” гр. Шумен

5. Образованието в условията на децентрализация - Павлина Мандажиева, директор на ОУ „Стоян Михайловски” – Варна

6. Делегиран бюджет – механизъм за управление на финансите на основното училище - Соня Стоянова, директор на ОУ „Черноризец Храбър” – Варна

7. Аспекти на психосоциалната идентичност и оптимизацията на училищната среда - Стела Иванова и Емилия Търколева, психолог - ІІІ ПМГ „Ак. Методий Попов

8. Свободното време в грижа за природата, екологично възпитание и приобщаващо образование на деца със специални образователни потребности - инж. Тошко В. Ламбов - ПУ „Васил Друмев” гр.Шумен и Пламен Зл. Механджиев - V ОУ „Иван Вазов” гр.Шумен

На призовите места бяха класирани следните разработки:

1 място: 1. Димитрина Г. Минева и Ваня В. Панайотова, гр. Шумен, ЦДГ № 34 “Пролетна дъга”

2. Соня Стоянова, директор на ОУ „Черноризец Храбър” – Варна

3. Стела Иванова, директор ІІІ ПМГ „Ак. Методий Попов” – Варна и Емилия Търколева, психолог ІІІ ПМГ „Ак. Методий Попов

На призьорите бяха връчени ваучери от 1000 лв, а всички автори на иновативни практики, които взеха участие в конференцията, получиха грамоти.

   
© НЦПКПС