Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444706
   

Конкурс „Добрата новина”

 

През 2008 г. Националният институт за обучение на директори обяви КОНКУРС за ДИРЕКТОРИ, посветен на популяризирането на добри управленски практики.

 
Темата на конкурса е  „ДОБРАТА НОВИНА”
Целта на конкурса е да се постигне управение на комуникационната среда по отношение на средното образование, чрез публикуване на позитивните новини от всяко училище.


Конкурсът се проведе с ОН-ЛАЙН публикации в два етапа.

Първи етап: от 20.06. до 15.09. 2008 г.
Мото на първи етап: „Успешната година на моето училище”

Регламент за участие
Всеки директор, регистриран в сайта на НИОД www.niod.bg може да изпрати новина, придружена от снимков материал, която съдържа интересна информация от училищния живот. В новината могат да бъдат отразени постижения на учениците и училището, празници и тържества, реализирани проекти, обновена база и други успехи на училището през учебната 2007/2008 година. Броят на публикациите не е ограничен.

Критерии за оценяване
• техническо изпълнение
• актуалност
• пълнота на информацията
• завършеност на цикъла /начало; развитие на събитието; финал/
• снимков материал: брой, качество на изображението /уеб формат/
• брой посещения на новината в сайта
• рейтинг на новината в сайта
• брой новини

Втори етап: от 01.10. до 30.11.2008г.
Мото на втори етап: „Директорът-новатор”

Регламент за участие
Право на участие във втори етап имат всички директори, участвали с публикации в www.niod.bg по време на първи етап.
Публикациите са в електронното списание „Училищен мениджър” на сайта на НИОД. Директорите могат да публикуват самостоятелно или в екип разработка по иновативен мениджмънт в управлението на училището.

Критерии за оценяване
• Техническо изпълнение
• Актуалност
• Иновативност
• Връзка с управленски практики
• Принос за развитието на училището
• Значимост за региона
• Значимост в национален план

В класирането участваха всички новини, публикувани до 16.09. 2008 г.- крайния срок на първи етап.

На първо място се класира Мариана Георгиева Грънчарова, СОУ „П. К. Яворов”, Плевен – 1899 точки.

На второ място се класира Пенко Иванов Рисков, СОУ „Св. Софроний Врачански”, Пловдив – 1785 точки

На трето място се класира Виктория Константинова Виденова – Теленчева,ОУ „Георги Бенковски”, Пловдив - 1555 точки

Комисията класира на призово място и четвъртия по резултати - Мадлена Димитрова Драгиева, ОУ „Христо Ботев”, Плевен – 1456 точки

 

Всички публикации  от конкурса са налични в архива на сайта.

   
© НЦПКПС