Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444669
   

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец ноември 2015г.

Тема

Брой часове

Период на обучение

Брой обучаеми

Обучаеми

Обучител

РИО

 
Проектно-базирано обучение при интегриране на информационни технологии
16 часа 02-04.11.2015г. 25 учители Р. Папанчева Варна, Видин, Габрово, Монтана
Проектно-базирано обучение при интегриране на информационни технологии 16 часа 02-04.11.2015г. 25 учители К. Димитрова Пазарджик, Ловеч, Добрич
Проектно-базирано обучение
при интегриране на
информационни технологии
16 часа 04-06.11.2015г. 25 учители Р. Папанчева

Кърджали, Кюстендил, Плевен,
Перник, Русе

Проектно-базирано обучение
при интегриране на
информационни технологии
16 часа

04-06.11.2015г.

25 учители К. Димитрова

Пловдив, Сливен, Смолян, София-град, София област

Формиране на управленски компетентности на директори
16 часа 09-11.11.2015г. 26 директори В. Стоилова Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик
Формиране на управленски компетентности на директори 16 часа 11-13.11.2015г. 26 директори В. Стоилова Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, София-град, София област, Стара Загора, Хасково
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя - инструменти за гарантиране на качествено образование 16 часа 11-13.11.2015г. 20 директори Й. Панайотов Пловдив, София-град, София област, Стара Загора, Хасково, Шумен
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя - инструменти за гарантиране на качествено образование
16 часа 16-18.11.2015г. 21 директори Й. Панайотов Благоевград, Бургас, Варна, Велико търново
Работа с деца и ученици в неравностойно положение
16 часа 16-18.11.2015 25 учители Е. Евгениева Благоевград, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазрджик, Перник
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя - инструменти за гарантиране на качествено образование 16 часа 18-20.11.2015г.. 21 директори Й. Панайотов Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив
Работа с деца и ученици в неравностойно положение 16 часа 18-20.11.2015г. 25 учители Е. Евгениева Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, София-град, Стара Загора, Хасково, Шумен
Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно – възпитателния процес
16 часа 23-25.11.2015г. 25 директори Г. Вълчев Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник
Организация на педагогическата учебна среда
16 часа 23-25.11.2015г. 25 директори И. Дерижан Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Монтана, Пазрджик
Организация на педагогическата учебна среда 16 часа 25-27.11.2015г. 25 директори И. Дерижан Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, София-област, Стара Загора, Хасково, Шумен
Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно – възпитателния процес" 16 часа 25-27.11.2015г. 25 директори, Г. Вълчев Монтана. Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-град, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец октомври 2015г.

Тема

Брой часове

Период на обучение

Брой обучаеми

Обучаеми

Обучител

РИО

Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 19-21.10.2015г. 25 учители Р. Пенев Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник
Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 21-23.10.2015г. 25 учители Р. Пенев Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково
Проектно-базирано обучение
при интегриране на
информационни технологии
16 часа 26-28.10.2015г. 25 учители Р. Папанчева Благоевград, Бургас, Велико Търново
Проектно-базирано обучение
при интегриране на
информационни технологии
16 часа

 

28-30.10.2015г.

25 учители Р. Папанчева Варна, Видин, Габрово, Монтана

НП РПК

Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищна към училищна степен

16 часа 19-21.10.2015г. 21 учители Е. Евгениева София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен, Хасково, Ямбол
НП РПК

Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищна към училищна степен

16 часа 21-23.10.2015г. 21 учители Е. Евгениева Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазрджик, Перник
НП РПК

Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищна към училищна степен

16 часа 26-28.10.2015г. 21 учители Е. Евгениева Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян
НП РПК

Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищна към училищна степен

16 часа 26-28.10.2015г.. 21 учители Е. Евгениева Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец  юли 2015г.

Тема

Брой часове

Период на обучение

Брой обучаеми

Обучаеми

Обучител

РИО

Превенция на негативните прояви в българското училище

16 часа 01-03.07.2015г. 15 учители Е. Драмалиева  
Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите 16 часа 01-03.07.2015г. 25 учители Л. Колева  
Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 06-08.07.2015г. 25 учители Е. Драмалиева  

Превенция на негативните прояви в българското училище

16 часа 08-10.07.2015г. 25 учители Е. Драмалиева  
Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите 16 часа 08-10.07.2015г. 25 учители Д. Божичкова  
Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 13-15.07.2015г. 25 учители Е. Драмалиева  
Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите 16 часа 13-15.07.2015г. 25 учители Л. Колева  
Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 15-17.07.2015г. 25 учители Е. Драмалиева  
Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите 16 часа 15-17.07.2015г. 25 учители Л. Колева  

Превенция на негативните прояви в българското училище

16 часа 20-22.07.2015г. 25 учители Е. Драмалиева  
Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 22-24.07.2015г. 25 учители Е. Драмалиева  
Взаимодействието: семейство-училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес 16 часа 22-24.07.2015г. 25 учители Г. Вълчев  
Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 27-29.07.2015г. 26 учители Е. Драмалиева  
Взаимодействието: семейство-училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес 16 часа 27-29.07.2015г. 26 учители Г. Вълчев  
Взаимодействието: семейство-училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес 16 часа 29-31.07.2015г. 26 учители Г. Вълчев  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец  юни 2015г.

Тема

Брой часове

Период на обучение

Брой обучаеми

Обучаеми

Обучител

РИО

Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст

16 часа 01-03.06.2015г. 15 учители Р. Папанчева  
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст 16 часа 01-03.06.2015г. 25 учители К. Димитрова  
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст 16 часа 03-05.06.2015г. 25 учители Р. Папанчева  
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст 16 часа 03-05.06.2015г. 25 учители К. Димитрова  
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст 16 часа 08-10.06.2015г. 25 учители Р. Папанчева  
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст 16 часа 08-10.06.2015г. 25 учители К. Димитрова  
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст 16 часа 10-12.06.2015г. 25 учители Р. Папанчева  
Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст 16 часа 10-12.06.2015г. 25 учители К. Димитрова  
Взаимодействието: семейство-училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес 16 часа 15-17.06.2015г. 25 учители Г. Вълчев  
Работа с деца и ученици в неравностойно положение 16 часа 15-17.06.2015г. 25 учители Е. Евгениева  
Взаимодействието: семейство-училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес 16 часа 17-19.06.2015г. 25 учители Г. Вълчев  
Работа с деца и ученици в неравностойно положение 16 часа 17-19.06.2015г. 25 учители Е. Евгениева  
Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите 16 часа 22-24.06.2015г. 26 учители Д. Божичкова  
Работа с деца и ученици в неравностойно положение 16 часа 22-24.06.2015г. 26 учители Е. Евгениева  
Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите 16 часа 24-26.06.2015г. 26 учители Д. Божичкова  
Работа с деца и ученици в неравностойно положение 16 часа 24-26.06.2015г. 26 учители Е. Евгениева  
Работа с деца и ученици в неравностойно положение 16 часа 29-01.07.2015г. 26 учители Е. Евгениева  
Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите 16 часа 29-01.07.2015г. 26 учители Л. Колева  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец  април 2015г.

Тема

Брой часове

Период на обучение

Брой обучаеми

Обучаеми

Обучител

РИО

Проектно-базирано обучение
при интегриране на
информационни технологии
16 часа 02-04.04.2015г. 15 учители Р. Папанчева Враца
Проектно-базирано обучение
при интегриране на
информационни технологии
16 часа 02-04.04.2015г. 15 учители К. Димитрова Враца
Превенция на негативните прояви в българското училище 16 часа 02-04.04.2015г. 33 учители E. Драмалиева Враца
Същност на дуалната система 16 часа 15-17.04.2015г. 25 директори Любов Попова Благоевград, Пазарджик, София-област, Търговище, Шумен
Организация на педагогическата учебна среда 16 часа 15-17.04.2015г. 25 директори Ицка Дерижан Русе, Сливен, Габрово, Кърджали, Враца, Добрич
Превенция на негативните прояви в българското училище 8 часа 18.04.2015г. 25 директори E. Драмалиева Радомир
Организация на педагогическата учебна среда 16 часа 20-22.04.2015г. 25 директори Ицка Дерижан Пловдив, Хасково, Разград
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 20-22.04.2015г. 30 директори И. Панайотов Пловдив, Варна, Кюстендил, Стара Загора
Организация на педагогическата учебна среда 16 часа 22-24.04.2015г. 25 директори Ицка Дерижан Бургас, Перник
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 27-29.04.2015г. 30 директори И. Панайотов Шумен, Благоевград
Организация на педагогическата учебна среда 16 часа 27-29.04.2015г. 25 директори Ицка Дерижан Пазарджик, Плевен

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец  март 2015г.

Тема

Брой часове

Период на обучение

Брой обучаеми

Обучаеми

Обучител

РИО

Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 04-06.03.2015г. 25 директори Ваня Димова Хасково, Сливен, Пловдив
Формиране на управленски компетентности на директори 16 часа 04-06.03.2015г. 30 директори Василка Стоилова Благоевград, Пазарджик, Русе
Формиране на управленски компетентности на директори 16 часа 09-11.03.2015г. 30 директори Василка Стоилова Пловдив
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 09-11.03.2015г. 30 директори И. Панайотов

Пловдив, Плевен, Монтана,

София- област, София-град

Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 11-13.03.2015г. 25 директори Ваня Димова

Добрич, Ямбол,

Търговище, Видин,

Разград, Силистра, Кърджали

Формиране на управленски компетентности на директори 16 часа 11-13.03.2015г. 30 директори Василка Стоилова Бургас, Варна, Стара Загора, Видин, Враца
Методически насоки за интегриране на съвременни информационни технологии в учебния процес 16 часа 13-14.03.2015г. 25 учители Р. Папанчева София
Формиране на управленски компетентности на директори 16 часа 16-18.03.2015г. 30 директори Василка Стоилова Хасково, Шумен, Разград, Смолян
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 16-18.03.2015г. 30 директори И. Панайотов Бургас, Стара Загора, Русе
Същност на дуалната система 16 часа 18-20.03.2015г. 25 директори Любов Попова Разград, Варна, Пловдив, Хасково, Сливен, София-град
Формиране на управленски компетентности на директори 16 часа 18-20.03.2015г. 30 директори Василка Стоилова

Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Сливен, София-град

 

ЗОП 16 часа 23-25.03.2015г 25 директори Борислав Попов Благоевград, Пазарджик, Кюстендил
ЗОП 16 часа 23-25.03.2015г 25 директори Клементина Денева Шумен, Ямбол, Сливен, Плевен, Перник, Русе
Организация на педагогическата учебна среда 16 часа 25-27.03.2015г 25 директори Ицка Дерижан Ловеч, Благоевград, Велико Търново, Видин
Същност на дуалната система 16 часа 25-27.03.2015г 25 директори Любов Попова Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Перник
Организация на педагогическата учебна среда 16 часа 27-28.03.2015г 25 директори Ицка Дерижан София

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец  февруари 2015г.

Тема

Брой часове

Период на обучение

Брой обучаеми

Обучаеми

Обучител

РИО

Методически насоки за интегриране на съвременни информационни технологии в учебния процес 16 часа 02-03.02.2015г. 15 учители Р. Папанчева София-град
Методически насоки за интегриране на съвременни информационни технологии в учебния процес 16 часа 04-06.02.2015г. 25 учители Р. Папанчева Благоевград
Методически насоки за интегриране на съвременни информационни технологии в учебния процес 16 часа 04-06.02.2015г. 25 учители К. Димитрова Пловдив
Работа със заинтересовани страни 16 часа 11-13.02.2015г. 25 директори В.Тивидошева Бургас, Добрич, Пазарджик, Благоевград
ЗОП 16 часа 16-18.02.2015г. 25 директори Борислав Попов Пловдив, Хасково, Кюстендил, Враца, Видин, Габрово, Добрич
ЗОП 16 часа 16-18.02.2015г. 25 директори Клементина Денева Варна, София-град, Стара Загора, София-област
Работа със заинтересовани страни 16 часа 18-20.02.2015г. 25 директори В.Тивидошева Варна, Видин, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-град, Стара Загора, Хасково
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 18-20.02.2015г. 25 директори Ваня Димова Пазарджик, Велико Търново
Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – инструменти за гарантиране на качествено образование. 16 часа 23-25.02.2015г. 25 директори Ваня Димова Перник, Благоевград
Същност на дуалната система 16 часа 25-27.02.2015г. 25 директори Любов Попова Бургас, Русе, С. Загора, София-град
Формиране на управленски компетентности на директори 16 часа 25-27.02.2015г. 25 директори Василка Стоилова Добрич, Ямбол, София-област

 

 

   
© НЦПКПС