Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428651
   

В НЦПКПС, гр. Банкя са създадени всички необходими предпоставки и са изпълнени всички условия,
за да се осъществява успешна квалификационна дейност,
както и свобода на младия екип да прояви творчество и креативност по време на изпълнението напрофесионалните си ангажименти.

   
© НЦПКПС