Новини

Обучения за утрешния ден

16 Септември 2019 Без категория Прочетена: 572 пъти

С ежегодните национални съвещания по учебните предмети с експертите от Регионалните управления на образованието (РУО) стартира новата учебна година и за Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС).... прочети всичко

Успешна нова учебна година

16 Септември 2019 Без категория Прочетена: 23 пъти

Честит Първи Учебен Ден. С пожелания за Вяра, оптимизъм и успехи!... прочети всичко

Eжегодни методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието... прочети всичко

Важни дейности произтичащи от Наредба 15 (за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)... прочети всичко

© 2019 Всички права запазени