ВОДЕЩИ ПРИОРИТЕТИ юли - декември 2020 г.

1. Обучения на учители, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по новите учебните програми за профилирана подготовка в 11 и 12 клас:

- обща целева група 3 879 педагогически специалисти от цялата страна;

- обезпечено финансиране по НП „Квалификация“ за 2 300 педагогически специалисти.

 

2. Обучение на учители, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават учебен предмет „Гражданско образование“ (целева група – учители от втори гимназиален етап):

- 1 квалификационен кредит - частично присъствена форма на обучение;

-  обезпечено финансиране за 350 педагогически специалисти по НП „Квалификация“;

 

3. Практическо обучение на новоназначените директори:

- 1 квалификационен кредит - частично присъствена форма на обучение;

-  280 новоназначени директори от цялата страна;

 

 

© 2021 Всички права запазени