Дистанционни обучения в НЦПКПС

От 25.03.2020 г., Националният  център за повишаване на квалификацията   на педагогическите специалисти, предоставя възможността за осъществяване на квалификационните курсове изцяло във виртуална среда.

НЦПКПС разполага с функционираща платформа за уеб конференции и онлайн обучения, интегрирана на собствен сървър, с лиценз GNU General Public License.

Основни характеристики на уебинарната система на НЦПКПС:

  1. Възможност за общуване с един, двама или много на брой събеседници;
  2. Споделяне в реално време на аудио, видео, слайдове, чат и екран;
  3. Възможност за запис на лекциите и тяхното споделяне;
  4. Възможност за качване на презентации, PDF файлове, офис документи MS, линк с видео от YouTube;
  5. Възможност за съхраняване на чата и списък с присъстващи в .txt файл;BigBlueButton
  6. Възможност лекторите да увеличават, подчертават, рисуват и пишат върху презентациите, което прави техните указания по-ясни за присъстващите виртуално обучаеми;
  7. Работа по групи в breakout room  стая за екипна работа;
  8. Възможност всеки от участниците в обучението да сподели своята уеб камера;
  9. Възможност за създаване на собствени стаи за провеждане на сесии или за присъединяване към други;
  10. Звукова (аудио) комуникация, чрез микрофон;

Основно изискване към участниците е да  разполагат с  едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет.

Важно е да имат и  качествена интернет връзка, слушалки, микрофон и камера.

За препоръчване е достъпа до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите: Chrome или  Mozilla FireFox.

 

 

© 2020 Всички права запазени