Държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - Наредба № 15

12 Август 2019 Без категория

Считано от 02.08.2019 г. е в сила Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Същата е публикувана и на сайта на Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:
https://www.niokso.bg/naredba-15-%d0%be%d1%82-22-07-2019.html

 

© 2020 Всички права запазени