Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход

29 Октомври 2019 Водещи новини

   В периода 28-30 октомври 2019 г. в НЦПКПС, гр. Банкя, се проведе поредното обучение на директори, на тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“.

   Като част от практическата страна на обучението, на 29.10.2019 г., обучаемите посетиха 78.СУ-иноватовно училище „Христо Смирненски“, гр. Банкя, където наблюдаваха иноватовен  урок, представен от д-р  Детелина Георгиева – главен учител в училището.

  По покана на директора на НЦПКПС, г-н Димитър Асенов специален гост на събитието бе г-н Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

   В своето обръщение към участниците, г-н Стаматов подчерта изключителната важност на учителската професия, както и ключовата роля на директора за развитието на съвременната образователна система.

   Бяха споделени изключително ценни практики свързани с прилагането на компетентностния подход в образователния процес, както и конкретни препоръки по отношение на прилагането на системата на делигираните бюджети в образователната система.

© 2020 Всички права запазени