Обществена поръчка

 

    Във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП, с предмет  “Доставка чрез закупуване на котел и бойлери за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка за нуждите на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя”, Ви уведомяваме, че се удължава първоначално определения срок за получаване на оферти за възлагане на обществената поръчка до 17:00 ч. на  08.10.2018 г.

    Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще бъдат разгледани от назначена комисия на 09.10.2018г. в 10:30ч. в Заседателната зала на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, намираща се на адрес гр. Банкя 1320, ул. „Княз Борис I” № 7.

© 2022 Всички права запазени