Национална научно-практическа конференция

06 Декември 2018 Без категория

Национална научно-практическа конференция на тема: Педагогически иновации за повишаване на качеството - същност на съвременното училище


ПРОГРАМА

Организатори: Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,  Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието,  Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Дата: 06.12.2018 г.

Място: Зала 5 на Министерски съвет

Час

дейност

участник

9:30-10:00

регистрация

участници

10.00- 10.05

Откриване

д-р Е. Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

поздрави от вицепремиер Т. Дончев, вицепремиер Кр. Каракачанов

10.00-12.45

Първа сесия: Качество на образованието. Модератор Асен Александров

10.05 - 10:25

Пленарен доклад

Ролята на позитивната мотивация за повишаване качеството на образованието

д-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието

10:30-10:50

Дискусия: Моите три най-важни признака за качество на образованието

 

Образователните лидери за качеството на образованието

Красимир Вълчев, министър на образоването и науката

Йорданка Фандъкова, кмет на град София

Заместник-министър на образованието и науката за средното образование инж. Таня Михайлова

10.50-11.15

Кафе пауза

 

11.00-11.10

Образователните експерти за качеството на образованието

Соня Мелоян, директор на дирекция „Организация и контрол“, МОН

Милена Иванова, директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие“, МОН

Лиляна Друмева, директор НЦПКПС

Д-р Ваня Кастрева, Началник РУО-София

11:10-11:45

Заинтересованите страни за качеството на образованието

Представител на бизнеса

Йордан Йосифов - Родител

Росен Йорданов - Психолог

Деси Бакърджиева - Артист

Стела Даскалова -  Писател

Христо Рачев - Музикант

Катя  Михайлова - Социолог 

11:45-12:00

Участниците в образователния процес за качеството на образованието

Йоанна Захариева, ученик  91 НЕГ,

Михаил Каров, ученик 51 СУ

Мира Савова , ученик 31 СУЧЕМ

Николай Бояджиев, учител  (Рудозем)

12:00-12:45

Обобщаване на първа сесия и представяне на резултатите от анкетата

Асен Александров

12.45-13.45

обяд

 

Втора сесия – „Как да постигнем качествено образование?“

Модератор: Диян Стаматов

13:45-14:00

1.      Добра практика:

„Развитие на социалните умения – път към качествено образование“

Владимир  Миков - директор ,

137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

14:00-14:15

Дискусия

 

 

14:15-14:30

2. Добра практика:

“Метод на учене по станции“ (Индивидуализиран и диференциран подход в рамките на класа)            

 

Албена Панталеева-Кондева, начален учител, докторант СУ, главен инспектор НИО

14:30-14:45

Дискусия

 

 

 

 

14.45-15:15

Кафе пауза

 

15:15- 15.30

3. Добра практика:

„Извънучилищната образователна среда – качество с усмивки“

 

Нина Караиванова – Старши учител, начален етап на основното образование ,

ОУ „Антим I“ , Пловдив

15:30-15:45

Дискусия

 

 

   

15.45-16.30

Закриване: Приемане заключителен документ „Пътна карта за качествено образование“

Екип НИО и НЦПКПС

© 2022 Всички права запазени