Само за професионалисти

01 Декември 2017 Новини

В период от три месеца и половина (от 01.09.2017 г. до 15.12.2017 г. -62 работни дни и 9 съботи)  в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) са проведени 71 обучения за  2293 учители, психолози, директори и заместник директори на училища, и експерти от  страната.

Тематиката на обученията обхваща начините за осигуряване качество на  програмите за квалификация, критериите свързани с качеството на обучение, подготовка за оценка на  „Четивната грамотност на учениците - оценяването PISA 2018 г.“  и по теми от специални предмети. 

За периода от 01.09 до 15.12.2017 г.  общ брой обучени - 2293 педагогически специалисти.  

Общ брой групи, преминали обученията - 71.

 

Период 2017г.

Брой обучения/часове

Месец септември

4 седмици x  4 групи x 16 часа.

Месец октомври

4 седмици x  5 групи x 16 часа.

Месец ноември

5 седмици x 5 групи x 16 часа.

Месец декември

2 седмици x 5 групи x 16 часа.

 

Заетостта на базата на НЦПКПС в посочения период е 100%.

Обучителите провеждащи обученията  са високо квалифицирани, интригуващи, интересни и иновативни, с умения да владеят аудиторията и да работят с възрастни.

Екипът за управление на Центъра поставя като основни приоритети в работата си качеството на учебните програми, връзката с ежедневния живот в училище, мониторинга и оценката на ефективността на проведените обучения.

Проведените проучвания по време на квалификационните курсове  потвърждават постигането на  очакваните от участниците практически ползи за развиването на уменията и компетентностите им.

В отговор на проявения обществен интерес (вкл. от парламентарната трибуна) към дейността на Центъра, в момента тече проверка на управленската, финансово – счетоводната, стопанска и квалификационна дейност, както и работата с човешките ресурси в НЦПКПС за последните четири години.

© 2022 Всички права запазени