238 учители преминаха обучения по НП "Квалификация" 2020 г.

В периода 20.01-28.02.2020 г.,  Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе обучение на учители, преподаващи по история по новата програма „История и цивилизации“ за X клас.

Квалификационният курс преминаха 238 педагогически специалисти от цялата страна, за което им бяха присъдени по 2 квалификационни кредита.

Учителите имаха възможността да дискутират проблеми, свързани със старата и средновековна история на България, османския период, Възраждането, България в периода 1944-1989 и политическите предизвикателства на прехода, икономически, социални, и обществени процеси след 1989 г.

Гост лектори на обучението бяха:

Доц. Даниел Вачков, доц. д-р Лъчезар Стоянов, проф. д.и.н. Илия Илиев, гл. ас. д-р Никола Дюлгеров, проф. Евгения Иванова, проф. Рая Заимова, доц. д-р Мариана Малинова, доц. д-р Михаил Груев, проф. д-р Евелина Келбечева и доц. Антоний Гълъбов.

НЦПКПС продължава да организира и провежда обучения, изпълнявайки дейностите, заложени по Национална програма „Квалификация“ 2020 г.

© 2021 Всички права запазени