ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ - 459 директори и 82 учители взеха участие в новите онлайн обучения на НЦПКПС

В периода  15.03. – 27.05.2021 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ проведе поредица от онлайн квалификационни курсове за директори на образователни институции, посредством платформата за дистанционно обучение Big Blue Button, интегрирана на собствен сървър на НЦПКПС. 

В практическите обучения се включиха над 450 ръководители на образователни институции от 190 населени места.

Обученията се реализираха в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ и бяха открити от г-н Димитър Асенов – Директор на НЦПКПС. Акцент беше поставен върху „необходимостта от подобен тип обучения, които предлагат практически насоки за реализиране на качествен образователен мениджмънт и ползват опита на водещите социални партньори и утвърдени директори от училищното образование в България“.

Квалификационните курсове апробираха комплекс от иновативни методи и техники, представиха добри педагогически и административни практики за водене на документация, управление на делегирани бюджети и позитивната комуникация с участниците в образователния процес.

Водещи лектори бяха: Диян Стаматов – Председател на СРСНПБ и директор на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов” в гр. София, бивш заместник-министър на образованието и науката, и Асен Александров – Председател на СДСОРБ и директор на 51 СУ „Елисавета Багряна” в гр. София.

Над 90% от обучаемите поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на обучителния процес, както и на неговата организация и техническа обезпеченост.

До края на 2021 г., НЦПКПС предстои да обучи повече от 1 000 ръководители на образователни институции и над 2 000 педагогически специалисти от цялата страна.Галерия

© 2021 Всички права запазени