Eжегодни методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието

29 Август 2019 Без категория

    На 28.08.2019 г. в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в гр. Банкя, бяха открити ежегодните методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието.

    Официални обръщения към участниците бяха отправени от г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС и г-жа Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, МОН.

    За времето от 28.08. до 13.09.2019 г. в НЦПКПС ще да бъдат проведени общо 12 методически съвещания на експертите от РУО, по следния график:

 

 

   Начално образование                                                 

  33 участници, от 28.08.2019 г. – 29.08.2019 г.         

   Предучилищно образование

31 участници, от 29.08.2019 г. – 30.08.2019 г.

   Хореография

28 участници, от 29.08.2019 г. – 30.08.2019 г.

   Изобразително изкуство

28 участници, от 03.09.2019 г. – 04.09.2019 г.

   Технологии и предприемачество

28 участници, от 03.09.2019 г. – 04.09.2019 г.

   Музика

28 участници, от 04.09.2019 г. – 05.09.2019 г.

   Математика, информатика и информационни    технологии

37 участници, от 09.09.2019 г. – 11.09.2019 г.

   Природни науки и екология

31 участници, от 09.09-.2019 г. – 10.09.2019 г.

   Физическо възпитание и спорт

28 участници, от 10.09.2019 г. – 11.09.2019 г.

   Чужди езици

32 участници, от 11.09.2019 г. – 12.09.2019 г.

   Обществени науки, гражданско образование и религия

34 участници, от 11.09.2019 г. – 12.09.2019 г.

   Български език и литература

30 участници, от 12.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

 

Галерия снимки: https://www.niokso.bg/gallery-single.html?id=23102

© 2020 Всички права запазени