PISA 2021

За втора поредна година от 01.07. - 24.07.2019 г.в НЦПКПС се проведе обучение на учители, преподаващи математика  гимназиален етап - 8,9,10 клас на тема:

„Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021". - Programme for International Student Assessment (PISA) Програма за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

PISA оценява способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации. 

Тя измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.

В  лекционният курс се обучиха 271 учители, разпределини 11 групи, за което им бе присъден 1 квалификационен кредит.

Лектори, водещи обучението бяха:

Надежда Константинова, проф. Кирил Банков, Георги Симидчиев, Илияна Цветкова, Стелияна Кокинова, проф. Тони Чехларова и Даниела Петрова.

© 2022 Всички права запазени