Изискване на данни

Уважаеми колеги, данни за издаване на удостоверение се попълват само от педагогическите специалисти , които са одобрени за съответното обучение от РУО
Необходими са Вашите данни, за да Ви издадем удостоверение, че сте участвали в присъствена форма на обучение на тема: Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021. с период на обучение от 10 Юли 2019 г. до 12 Юли 2019 г.

Моля, попълнете формата за данни.
Всички полета са задължителни!

Данни за сертификат

мъж жена
Block / does not exist!
Block / does not exist!
Block / does not exist!
Block / does not exist!
Block / does not exist!

© 2020 Всички права запазени