Изискване на данни

Уважаеми колеги, данни за издаване на удостоверение се попълват само от педагогическите специалисти , които са одобрени за съответното обучение от РУО
Необходими са Вашите данни за да Ви издадем удостоверение, че сте участвали в присъствена форма на обучение на тема: ""Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип"" с период на обучение от 22 Юли 2019г. до 24 Юли 2019г.

Моля, попълнете формата за данни.
Всички полета са задължителни!

Данни за сертификат

мъж жена

© 2019 Всички права запазени