Изискване на данни

Уважаеми колеги, данни за издаване на удостоверение се попълват само от педагогическите специалисти , които са одобрени за съответното обучение от РУО
Необходими са Вашите данни за да Ви издадем удостоверение, че сте участвали в присъствена форма на обучение на тема: ""Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище"" с период на обучение от 24 Юли 2019г. до 26 Юли 2019г.

Моля, попълнете формата за данни.
Всички полета са задължителни!

Данни за сертификат

мъж жена

© 2019 Всички права запазени