Изискване на данни

Уважаеми колеги, данни за издаване на удостоверение се попълват само от педагогическите специалисти , които са одобрени за съответното обучение от РУО
Необходими са Вашите данни, за да Ви издадем удостоверение, че сте участвали в присъствена форма на обучение на тема: "Обучение на учители по история и цивилизации, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас", с период на обучение от 20 Ноември 2020 г. до 20 Ноември 2020 г.

Моля, попълнете формата за данни.
Всички полета са задължителни!

Данни за сертификат

мъж жена
Block / does not exist!
Block / does not exist!
Block / does not exist!
Block / does not exist!
Block / does not exist!
Block / does not exist!

© 2021 Всички права запазени