На 25 и 26 март експерти от НЦПКПС взеха участие в онлайн конференция на тема: „Измерване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст“.

Срещата се проведе с участието на над 40 представители и експерти от ЕК, България, Литва, Ирландия и Швеция. 

Главни презентатори бяха:

 • Тоби Уолф, главен експерт по качество в първите години към отдела за деца, равенство, увреждания и младежта, Ирландия;
 • Гитана Буивидиене, заместник началник на секцията за оценяване към отдела за наблюдение и оценка в Националната агенция за образование;
 • Гитана Буивидиене, методолог, Литва;
 • Лена Люкестол, директор на образованието към Шведската национална агенция за образованието, Швеция.

Онлайн срещата имаше за цел:

 1. Да предложи обмен на идеи за измерване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ);
 2. Да формира представи и идеи, чрез сравняване на съществуващи практики в различни страни и изследване на техния потенциал за пренасянето им в българския контекст на ОГРДВ;
 3. Да създаде връзки за по-нататъшен обмен и бъдещи партньорства между участниците, за да се подпомогне допълнително ОГРДВ в България и в цяла Европа.

По време на представянето на участниците Нели Ботевска – експерт „Квалификация“ в НЦПКПС, представи накратко дейността на Центъра и неговата роля в системата на предучилищното и училищно образование. Беше подчертано, че в програмата за квалификационни курсове на НЦКПС има раздел за квалификация на директори и заместник-директори на детски градини и училища с фокус върху: практически обучения на директори, модул за позитивна комуникация с учителите, социално партньорство и добри модели за справяне с конфликти, модул за съвременна комуникация с медиите, базисни дигитални умения за успешно управление на образователната институция и съвременни модели за общуване с родителите, управление и участие в национални програми, проекти и оперативни програми, практически модул за управление на делегираните бюджети в системата на образованието.

Дискусиите в конферентната сесия и в работните групи бяха съсредоточени върху:

 • Определяне на качеството в различните системи за ОГРДВ;
 • Главни действащи лица и участието им в определянето на качеството и постигане на  консенсус в политиките;
 • Измерване на качеството в различните системи за ОГРДВ;
 • Определяне на референтните показатели и целите на политиката;
 • Определяне на индикаторите въз основа на референтните показатели и целите на политиката;
 • Типът данни и информация, които се събират в съответствие с индикаторите;
 • Управление и анализиране на данните, които се събират от различните участници в процеса;
 • Използване на индикаторите и данните в различните системи за ОГРДВ;
 • Използване на събраните и анализирани данни и информация подобряване на качеството в политиката и практиката, едно от най-сериозните предизвикателства;
 • Въздействието на анализираните данни в различните системи върху политиката и изпълнението.;
 • Въпросът за лидерството и управлението на рамката за оценка на качеството

В заключение участниците подчертаха, че този обмен, макар и виртуален, бе изключително полезен за обогатяване на опита на българските участници. Пред България предстои създаване на националната рамка за оценка на качеството в системата на ОГРДВ и създаване на единна национална институция за координация на политиките, където сътрудничеството и споделената визия играят ключова роля и за успешното им управление.

За повече информация за националните модели на политиките в областта на ОГРДВ:

Tusla Early Years Inspectorate Quality and Regulatory Framework: https://www.tusla.ie/uploads/content/4566-TUSLA_QRF_DAY_CARE_LR.pdf

Síolta National Quality Framework for Early Childhood Education: https://siolta.ie/index.php

Aistear Early Childhood Curriculum Framework: https://ncca.ie/en/resources/aistear-they-early-childhood-curriculum-framework 

Aistear Síolta Practice Guide (on line resource integrating Quality and Curriculum frameworks): https://www.aistearsiolta.ie/en/ 

An English translation on the Swedish preschool curricculum are avalibel online https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/curriculum-for-the-preschool-lpfo-18?id=4049

 

 

 

 

150 директори участваха в специализираните уебинари на НЦПКПС

От 08.05. до 15.05.2020 г. НЦПКПС проведе серия от специализирани уебинари за директори на тема: „Полезни образователни ресурси за онлайн обучение на директори. Организиране на онлайн родителска среща и педагогически съвет чрез платформата BigBlueButton”.

150 ръководители на образователни институции от цялата страна както и от Италия, Германия, Франция, Северна Ирландия и Кипър, взеха участие в специализираните обучения.

Видеозаписите от уебинарите бяха наблюдавани от общо 486 педагогически специалисти попълнили предварителна регистрационна форма.

Водещ лектор на обученията бе д-р Николай Данев.

 

Пълният запис на пилотния уебинар е наличен тук: https://bre.is/HBfYpLTg

 

 


 

Безплатни уебинари за директори 12-15 май 2020 г.

Уважаеми колеги,

През изминалата седмица получихме повече от 480 заявления за участие в тематичния уебинар„Полезни образователни ресурси за онлайн обучение на директори. Организиране на  онлайн родителска среща и педагогически съвет  чрез платформата BigBlueButton"​.

Поради огромния интерес, екипът на НЦПКПС взе решение да бъдат проведени поредица от безплатни уебинари, с които да обхванем цялата горепосочена целева група.

На 08.05. (петък) проведохме уебинар, в който взеха участие 38 директори от България, Италия, Германия, Франция, Северна Ирландия, Кипър и др.

Пълният запис е наличен тук:

https://niocso.sf.ddns.bulsat.com/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=6a49447d356b6fd27b40f99766b5b469cb91da6e-1588942260935 

От 12 до 15 май 2020 г. предстои да бъдат проведени още 4 уебинара, всеки от които ще започва от 16,00 часа.

В следващите няколко дни на посочените от Вас e-майли ще получите линк за достъп до виртуалната класна стая на платформата BigBlueButton, чрез която ще бъдат реализирани безплатните обучения.

Основно изискване към участниците е да  разполагат с едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет.

За препоръчване е достъпа до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите: Chrome или Mozilla FireFox.

Благодарим за проявения интерес.

Екипът на НЦПКПС

 


 

Безплатен уебинар за директори – 08.05.2020 г.

На 08.05.2020 г. от 16,00 часа, НЦПКПС гр. Банкя организира безплатен уебинар за директори на тема „Полезни образователни ресурси за онлайн обучение на директори.

Организиране на  онлайн родителска среща и педагогически съвет  чрез платформата BigBlueButton"​.

 

Първите 50 регистрирани ще получат линк за достъп до виртуалната класна стая на платформата BigBlueButton, която е инсталирана на собствен сървър в НЦПКПС, с лиценз GNU.

Всички останали регистрирани участници ще получат запис от събитието на посочените имейли.

 

РЕГИСТРАЦИЯТА е безплатна и отворена онлайн до 12.30 ч. на 08.05.2020 г.

 

Линк за регистрация: https://forms.gle/tvFmHWtk2xFzvCq88.

 

Основно изискване към участниците е да разполагат с едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет.

За препоръчване е достъпа до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите: Chrome или Mozilla FireFox.

 

 


 

732 учители и директори участваха в безплатните уебинари на НЦПКПС

В периода 10-30 април 2020 г., Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе 14 безплатни уебинара на тема „Използване на ИКТ в образованието.

Работа с платформата за дистанционно обучение BigBlueButton“.

732 учители и директори от цялата страна се включиха в иновативните обучения на НЦПКПС.

Уебинарите бяха проведени чрез платформата за дистанционно обучение BigBlueButton, интегрирана на собствен сървър на НЦПКПС.

Видеозаписите от уебинарите бяха наблюдавани от 1 072 педагогически специалисти попълнили предварителна регистрационна форма.

Водещ лектор на обученията бе д-р Николай Данев.

Пълният запис на пилотния уебинар е наличен тук:

https://cutt.ly/pyjmDIm​

През месец май 2020 г., екипът на НЦПКПС планира поредица от безплатни уебинари насочени към утвърждаване използването на ИКТ в образованието.

 

 


 

Безплатни уебинари за учители 27-30 април 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

През изминалата седмица получихме повече от 690 заяления за участие в тематичният уебинар„Аудиовизуални и информационни технологии в обучението по история и география.“

Поради огромния интерес, екипът на НЦПКПС взе решение да бъдат проведени поредица от безплатни уебинари, с които да обхванем цялата горепосочена целева група.

На 24.04. (петък) проведохме първият уебинар, в който взеха участие 51 учители по история и география от цялата страна.

Пълният запис на пилотния уебинар е наличен тук:

https://bre.is/4yc3rsDZ

От 27 до 30 април предстои да бъдат проведени още 8 уебинара на тема: Аудиовизуални и информационни технологии в обучението по история и география. Работа с инструментите на платформата за

дистанционно обучение BigBlueButton“.

Всеки от уебинарите ще започва съответно от 15,00 и 16,00 часа.

В следващите няколко дни на посочените от Вас e-майли ще получите линк за достъп до виртуалната класна стая на платформата BigBlueButton, чрез която ще бъдат реализирани безплатните обучения.

Основно изискване към участниците е да  разполагат с едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет.

За препоръчване е достъпа до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите: Chrome или Mozilla FireFox.

Благодарим за проявения интерес.

 

Екип на НЦПКПС
 

БЕЗПЛАТЕН уебинар за учители по история и география

 

Уважаеми колеги,

На 24.04.2020 г. (петък) от 16,00 часа, НЦПКПС гр. Банкя организира БЕЗПЛАТЕН уебинар за учители по история и география на тема„Аудиовизуални и информационни технологии в обучението по история и география. Работа с инструментите на платформата за дистанционно обучение BigBlueButton“.

Първите 50 регистрирани ще получат линк за достъп до виртуалната класна стая на платформата BigBlueButton, инсталирана на собствен сървър на НЦПКПС, с лиценз GNU.

Всички останали регистрирани участници ще получат запис от събитието на посочените имейли.

РЕГИСТРАЦИЯТА е безплатна и отворена онлайн до 12.30 ч. на 24.04.2020 г.

Моля да заявите вашето присъствие за уебинара  на следния линк за регистрация: 

https://forms.gle/WGnHb6CJJqu3E2gv8

Основно изискване към участниците е да  разполагат с едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет.

За препоръчване е достъпа до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите: Chrome или Mozilla FireFox.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 


 

376 учители и директори се включиха в уебинарите на НЦПКПС

 

В периода 10-16 април 2020 г., Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе поредица от безплатни уебинари на тема „Използване на ИКТ в

образованието. Работа с платформата за дистанционно обучение BigBlueButton“.

376 педагогически специалисти от цялата страна се включиха в иновативните обучения организирани от НЦПКПС.

Уебинарите бяха проведени чрез платформата за дистанционно обучение BigBlueButton, инсталирана на собствен сървър на НЦПКПС.

Водещ лектор на обученията бе д-р Николай Данев.

Пълният запис на пилотният уебинар е наличен тук:

https://cutt.ly/DyjmIQB

 

 


 

Безплатни уебинари за учители и директори - 14.04. и 16.04.2020 г.

Уважаеми колеги,

За 2 дни получихме повече от 370 заяления за участие в уебинарите организирани от НЦПКПС.

Първият от поредицата уебинари се проведе на 10.04. и в него взеха участие 36 колеги от цялата страна.

Пълният запис на уебинара е наличен тук:

https://cutt.ly/QyjmT5o

На 14.04. и 16.04. предстои да бъдат проведени още 4 уебинара на тема: „Използване на ИКТ в образованието. Работа с платформата за дистанционно обучение BigBlueButton“.

В следващите няколко дни на посочените от Вас e-майли ще получите линк за достъп до виртуалната класна стая на платформата BigBlueButton.

Същата е инсталирана на собствен сървър на НЦПКПС, гр. Банкя.

Благодарим за проявения интерес.

Екип на НЦПКПС

 

 


 

Безплатен уебинар за учители и директори - 10.04.2020 г.

На 10.04.2020 г. от 16,00 часа, НЦПКПС гр. Банкя организира безплатен уебинар за учители и директори на тема „Използване на ИКТ в образованието. Работа с платформата за дистанционно обучение BigBlueButton“.

Първите 50 регистрирани ще получат линк за достъп до виртуалната класна стая на платформата BigBlueButton, инсталирана на собствен сървър на НЦПКПС, с лиценз GNU.

Всички останали регистрирани участници ще получат запис от събитието на посочените имейли.

РЕГИСТРАЦИЯТА е безплатна и отворена онлайн до 12.30 ч. на 10.04.2020 г.:

https://forms.gle/Mo87cFuPuyMp1fCc7

Основно изискване към участниците е да  разполагат с едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет.

За препоръчване е достъпа до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите: Chrome или Mozilla FireFox.

 


 

Дистанционни обучения в НЦПКПС

От 25.03.2020 г., Националният  център за повишаване на квалификацията   на педагогическите специалисти, предоставя възможността за осъществяване на квалификационните курсове изцяло във виртуална среда.

НЦПКПС разполага с функционираща платформа за уеб конференции и онлайн обучения, интегрирана на собствен сървър, с лиценз GNU General Public License.

Основни характеристики на уебинарната система на НЦПКПС:

 1. Възможност за общуване с един, двама или много на брой събеседници;
 2. Споделяне в реално време на аудио, видео, слайдове, чат и екран;
 3. Възможност за запис на лекциите и тяхното споделяне;
 4. Възможност за качване на презентации, PDF файлове, офис документи MS, линк с видео от YouTube;
 5. Възможност за съхраняване на чата и списък с присъстващи в .txt файл;BigBlueButton
 6. Възможност лекторите да увеличават, подчертават, рисуват и пишат върху презентациите, което прави техните указания по-ясни за присъстващите виртуално обучаеми;
 7. Работа по групи в breakout room  стая за екипна работа;
 8. Възможност всеки от участниците в обучението да сподели своята уеб камера;
 9. Възможност за създаване на собствени стаи за провеждане на сесии или за присъединяване към други;
 10. Звукова (аудио) комуникация, чрез микрофон;

Основно изискване към участниците е да  разполагат с  едно от следните устройства – лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон или таблет.

Важно е да имат и  качествена интернет връзка, слушалки, микрофон и камера.

За препоръчване е достъпа до уеб платформата на НЦПКПС да се осъществява чрез браузерите: Chrome или  Mozilla FireFox.

 

  

© 2022 Всички права запазени