Събития

„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“

05 Декември 2022
07 Декември 2022
Факултет по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

целева група - педагогически специалисти от училища;
Данни за сертификат

"Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците".

05 Декември 2022
07 Декември 2022
доц. д-р Божидара Кривирадева и д-р Милен Великов;

целева група - класни ръководители и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап;
Данни за сертификат

„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“

02 Декември 2022
04 Декември 2022
Факултет по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

целева група - педагогически специалисти от училища;
Данни за сертификат

"Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците".

02 Декември 2022
04 Декември 2022
доц. д-р Божидара Кривирадева и д-р Милен Великов;

целева група - класни ръководители и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап;
Данни за сертификат

"Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците".

30 Ноември 2022
02 Декември 2022
доц. д-р Божидара Кривирадева и д-р Милен Великов;

целева група - класни ръководители и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап;
Данни за сертификат

„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“

30 Ноември 2022
02 Декември 2022
Факултет по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

целева група - педагогически специалисти от детски градини;
Данни за сертификат

© 2022 Всички права запазени