Събития

“Практическо обучение на новоназначени директори“

21 Декември 2020
21 Декември 2020
д. ик. н. Янка Такева

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

"Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка",

17 Декември 2020
19 Декември 2020
доц. Ивайло Старибратов и Борис Михайлов

Целева група - педагогически специалисти с ръководни функции.
Данни за сертификат

Обучение на учители по информационни технологии, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в 11 и 12 клас.

17 Декември 2020
18 Декември 2020
доц. Ангел Ангелов, Олег Константинов

Целева група-учители по информационни технологии
Данни за сертификат

"Практическо обучение на новоназначени директори",

16 Декември 2020
16 Декември 2020
д.ик.н. Янка Такева

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

Обучения на учители, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по новия учебен предмет „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“,

16 Декември 2020
18 Декември 2020
доц. Антоний Гълъбов

Целева група - учители, преподаващи Гражданско образование
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени