Събития

"Климатът и аз. Пестим енергия в българските училища и детски градини",

20 Февруари 2021
20 Февруари 2021
д-р Теодора Димитрова

Целева група - учители от българските училища и детски градини
Данни за сертификат

"Климатът и аз. Пестим енергия в българските училища и детски градини",

18 Февруари 2021
19 Февруари 2021
проф. Весела Гюрова, доц. д-р Юлия Дончева

Целева група - учители от българските училища и детски градини
Данни за сертификат

"Климатът и аз. Пестим енергия в българските училища и детски градини",

14 Февруари 2021
14 Февруари 2021
доц. д-р Иса Хаджиали

Целева група - учители от училища и детски градини
Данни за сертификат

"Климатът и аз. Пестим енергия в българските училища и детски градини",

11 Февруари 2021
12 Февруари 2021
проф. Димитър Гюров, гл. ас. д-р Магдалена Стоянова

Целева група - педагогически специалисти от училища и детски градини.
Данни за сертификат

“Практическо обучение на новоназначени директори“

21 Декември 2020
21 Декември 2020
д. ик. н. Янка Такева

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

"Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка",

17 Декември 2020
19 Декември 2020
доц. Ивайло Старибратов и Борис Михайлов

Целева група - педагогически специалисти с ръководни функции.
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени