Събития

"Методи и подходи за работа с деца в риск"

02 Септември 2022
04 Септември 2022
доц. Божидара Кривирадева

целева група - педагогически специалисти;
Данни за сертификат

"Методи и подходи за работа с деца в риск"

31 Август 2022
02 Септември 2022
доц. Божидара Кривирадева

целева група - педагогически специалисти;
Данни за сертификат

"Методи и подходи за работа с деца в риск"

29 Август 2022
31 Август 2022
доц. Божидара Кривирадева

целева група - педагогически специалисти;
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда в 11 и 12 клас"

24 Август 2022
26 Август 2022
гл. ас. д-р Елисавета Младенова, доц. д-р Никола Бурджиев, гл. ас. д-р Светослав Аначков

целева група - педагогически специалисти;
Данни за сертификат

"Профилираната подготовка по български език и литература в 11 и 12 клас"

24 Август 2022
26 Август 2022
проф. Татяна Ангелова

целева група - педагогически специалисти;
Данни за сертификат

© 2022 Всички права запазени