Събития

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизация” в X клас по новата учебна програма"

27 Януари 2020
31 Януари 2020
Два екипа от лектори

Обучението е насочено към обучението на учителите, преподаващи история.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизация” в X клас по новата учебна програма"

20 Януари 2020
24 Януари 2020
Два екипа от лектори

Обучението е насочено към обучението на учителите, преподаващи история.
Данни за сертификат

"Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики"

28 Ноември 2019
29 Ноември 2019
Ивана Даутова

Обучението ще се проведе в ПГ"Христо Ботев", гр. Долна Баня
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени