Събития

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

03 Юни 2021
04 Юни 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

02 Юни 2021
04 Юни 2021
проф. Дроздстой Стоянов, д-р Румен Петров, Ирена Соколова и Кристина Стоянова.

Целева група-директори от системата на училищното образование
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

02 Юни 2021
04 Юни 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Целева група-училищни психолози
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

01 Юни 2021
02 Юни 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

31 Май 2021
02 Юни 2021
проф. Дроздстой Стоянов, д-р Румен Петров, Ирена Соколова и Кристина Стоянова.

Целева група - директори от системата на училищното образование
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

31 Май 2021
02 Юни 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени