Събития

"Профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда в 12 клас"

06 Ноември 2021
07 Ноември 2021
доц. д-р Галина Генчева, доц. д-р Никола Бурджиев, гл. ас. д-р Елисавета Младенова и гл. ас. д-р Даниела Стефанова-Цекова.

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

30 Октомври 2021
31 Октомври 2021
Преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители по математика в прогимназиален етап
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда в 12 клас"

30 Октомври 2021
31 Октомври 2021
доц. д-р Галина Генчева, доц. д-р Никола Бурджиев, гл. ас. д-р Елисавета Младенова и гл. ас. д-р Даниела Стефанова-Цекова.

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по английски език в 12 клас"

29 Октомври 2021
29 Октомври 2021
проф. д-р Дияна Янкова и гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

29 Октомври 2021
31 Октомври 2021
проф. Дроздстой Стоянов, Ирена Соколова и Кристина Стоянова.

Целева група - директори на детски градини
Данни за сертификат

"Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

29 Октомври 2021
30 Октомври 2021
Преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители по математика в прогимназиален етап
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени