Събития

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

15 Декември 2021
17 Декември 2021
Ирена Соколова, Кристина Стоянова

Целева група - директори
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори на образователни институции"

15 Декември 2021
16 Декември 2021
д. ик. н. Янка Такева, Иван Кънчев

Целева група-директори
Данни за сертификат

"Гражданско образование в 12 клас"

15 Декември 2021
16 Декември 2021
доц. Антоний Гълъбов

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по испански език в 12 клас"

14 Декември 2021
15 Декември 2021
ас. Михал Павлов

целева група - учители;
Данни за сертификат

Програма за превенция и интервенция на агресията в училище

13 Декември 2021
15 Декември 2021
доц. Диана Бакалова гл. ас. Екатерина Димитрова

целева група - училищни психолози и педагогически съветници
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори на образователни институции"

13 Декември 2021
14 Декември 2021
д. ик. н. Янка Такева, Иван Кънчев

Целева група-директори
Данни за сертификат

© 2022 Всички права запазени