Събития

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизация" в X клас по новата учебна програма"

14 Януари 2019
14 Март 2019
Обучението ще се води от 16 лектора

Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. „ Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

„Иновативни методи в обучението по ИТ”

03 Декември 2018
05 Декември 2018
инж. Д. Станковски, Вл. Маджаров


Данни за сертификат

© 2023 Всички права запазени