Събития

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

20 Май 2021
21 Май 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Цеелва група - училищни психолози
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори"

20 Май 2021
21 Май 2021
д. ик. н. Янка Такева, Иван Кънчев

Целева група - директори на училища
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

19 Май 2021
21 Май 2021
проф. Дроздстой Стоянов, д-р Румен Петров, Ирена Соколова и Кристина Стоянова.

Целева група - директори от системата на училищното образование
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

18 Май 2021
19 Май 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори на образователни институции"

17 Май 2021
18 Май 2021
д. ик. н. Янка Такева, Иван Кънчев

Целева група -директори от системата на училищното образование
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство."

17 Май 2021
19 Май 2021
проф. Дроздстой Стоянов, д-р Румен Петров, Ирена Соколова и Кристина Стоянова.

Целева група - директори от системата на училищното образование
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени