Събития

„Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“

24 Февруари 2020
26 Февруари 2020
Доц. д-р Кривирадева и доц. д-р Първанова

Курсът е насочен към целева група - директори и заместник-директори на образователни институции. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” №7.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма"

24 Февруари 2020
28 Февруари 2020
Два екипа от лектори

Обучението е насочено към целева група от учители, преподаващи по история.
Данни за сертификат

„Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“

19 Февруари 2020
21 Февруари 2020
Проф. Галин Цоков и проф. Дора Левтерова

Курсът е насочен към целева група - директори и заместник-директори на образователни институции. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” №7.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма"

17 Февруари 2020
21 Февруари 2020
Два екипа от лектори

Обучението е насочено към целева група от учители, преподаващи по история.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип"

17 Февруари 2020
19 Февруари 2020
Проф. Галин Цоков и проф. Дора Левтерова

Курсът е насочен към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

12 Февруари 2020
14 Февруари 2020
Проф. Галин Цоков и проф. Дора Левтерова

Курсът е насочен към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени