Събития

"Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка",

16 Декември 2020
18 Декември 2020
доц. Ивайло Старибратов и Борис Михайлов

Целева група - педагогически специалисти с ръководни функции.
Данни за сертификат

"Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка",

15 Декември 2020
17 Декември 2020
доц. Ивайло Старибратов и Борис Михайлов

Целева група - педагогически специалисти с ръководни функции.
Данни за сертификат

Обучение на учители по информационни технологии, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в 11 и 12 клас.

15 Декември 2020
16 Декември 2020
доц. Ангел Ангелов, Олег Константинов

Целева група: учители по информационни технологии
Данни за сертификат

Обучения на учители, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по новия учебен предмет „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“,

09 Декември 2020
11 Декември 2020
доц. Антоний Гълъбов

целева група: учители, преподаващи по гражданско образование
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“,

08 Декември 2020
10 Декември 2020
проф. д-р Антоанета Христова-Русинова, доц. Диана Бакалова, гл. ас. Илина Начева, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. ПолимираМитева, гл. ас. д-р Росица Рачева

Целева група: училищни психолози и педагогически съветници.
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени