Събития

"Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

28 Октомври 2021
29 Октомври 2021
Преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители по математика в прогимназиален етап
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“

27 Октомври 2021
29 Октомври 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова.

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

26 Октомври 2021
28 Октомври 2021
проф. Дроздстой Стоянов, Ирена Соколова и Кристина Стоянова.

Целева група - директори на детски градини
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по английски език в 12 клас"

25 Октомври 2021
25 Октомври 2021
проф. д-р Дияна Янкова и гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Целева група - учители
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“

25 Октомври 2021
27 Октомври 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори на образователни институции"

25 Октомври 2021
26 Октомври 2021
д. ик. н. Янка Такева, Иван Кънчев

Целева група - директори на училища
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени