Събития

"Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище"

04 Ноември 2019
06 Ноември 2019
проф. д-р Румен Стаматов

Курсът е насочен към целева група - учители. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. „ Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип"

30 Октомври 2019
01 Ноември 2019
Ивана Даутова

Курсът е насочен към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип"

28 Октомври 2019
30 Октомври 2019
Ивана Даутова

Курсът е насочен към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип"

23 Октомври 2019
25 Октомври 2019
Ивана Даутова

Курсът е насочен към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип"

21 Октомври 2019
23 Октомври 2019
Ивана Даутова

Курсът е насочен към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизация” в X клас по новата учебна програма"

14 Октомври 2019
18 Октомври 2019
доц. Вачков и екип

Обучението е насочено към обучението на учителите, преподаващи история.
Данни за сертификат

© 2019 Всички права запазени