Събития

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма"

16 Март 2020
20 Март 2020
Доц. Вачков (екип) и доц. Л. Стоянов (екип)

Обучението е насочено към целева група от учители, преподаващи по история.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

11 Март 2020
13 Март 2020
Екип от лектори

Курсът е насочен към целева група - директори и заместник-директори на образователни институции. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” №7.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма"

09 Март 2020
13 Март 2020
Доц. Вачков (екип) и доц. Л. Стоянов (екип)

Обучението е насочено към целева група от учители, преподаващи по история.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

09 Март 2020
11 Март 2020
Екип от лектори

Курсът е насочен към целева група - директори и заместник-директори на образователни институции. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” №7.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

04 Март 2020
06 Март 2020
Проф. Галин Цоков и проф. Дора Левтерова

Курсът е насочен към целева група - директори и заместник-директори на образователни институции. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” №7.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

04 Март 2020
06 Март 2020
Екип от лектори

Курсът е насочен към целева група - директори и заместник-директори на образователни институции. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” №7.
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени