Събития

"Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище"

29 Май 2019
31 Май 2019
Проф. д-р Галин Цоков

Курсът е насочен към целева група - учители. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. „ Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда чрез прилагане на добри и създаване на иновативни практики"

29 Май 2019
31 Май 2019
Проф. Марияна Стефанова

Курсът е с насоченост към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. „ Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизация" в X клас по новата учебна програма"

14 Януари 2019
14 Март 2019
Обучението ще се води от 16 квалифицирани лектора

Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. „ Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

© 2019 Всички права запазени