Събития

"Практически обучения за директори на детски градини"

17 Май 2021
18 Май 2021
Иванка Харбалиева, Петя Йосифова

Целева група - директори на детски градини
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори на детски градини"

17 Май 2021
18 Май 2021
Петя Йосифова, Иванка Харбалиева

Целева група - директори на детски градини
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

13 Май 2021
14 Май 2021
проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, хон. ас. д-р Илина Начева, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и гл. ас. д-р Росица Рачева

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

12 Май 2021
14 Май 2021
проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, хон. ас. д-р Илина Начева, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и гл. ас. д-р Росица Рачева

Целева група: училищни психолози
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

10 Май 2021
12 Май 2021
проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, хон. ас. д-р Илина Начева, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и гл. ас. д-р Росица Рачева

Целева група: училищни психолози
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“

10 Май 2021
12 Май 2021
проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, хон. ас. д-р Илина Начева, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и гл. ас. д-р Росица Рачева

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени