Събития

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“,

02 Декември 2020
04 Декември 2020
проф. д-р Антоанета Христова-Русинова, доц. Диана Бакалова, гл. ас. Илина Начева, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. ПолимираМитева, гл. ас. д-р Росица Рачева

Целева група: училищни психолози и педагогически съветници.
Данни за сертификат

"Практическо обучение на новоназначени директори",

30 Ноември 2020
01 Декември 2020
д.ик.н. Янка Такева, Асен Александров, Диян Стаматов

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

"Практическо обучение на новоназначени директори",

25 Ноември 2020
26 Ноември 2020
д.ик.н. Янка Такева, Асен Александров, Диян Стаматов

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени