Събития

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

28 Септември 2020
29 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група - учители по гражданско образовнаие
Данни за сертификат

"Практическо обучение на новоназначени директори"

28 Септември 2020
16 Октомври 2020
д.ик.н. Янка Такева и г-н Иван Кънчев

Целева група: новоназначени директори
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

24 Септември 2020
25 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група: учители по гражданско образование.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

23 Септември 2020
24 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група: учители по гражданско образование.
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени