Събития

"Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

24 Октомври 2021
25 Октомври 2021
преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители по математика в прогимназиален етап
Данни за сертификат

"Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

23 Октомври 2021
24 Октомври 2021
преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители по математика в прогимназиален етап
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда в 12 клас"

23 Октомври 2021
24 Октомври 2021
доц. д-р Галина Генчева, доц. д-р Никола Бурджиев, гл. ас. д-р Елисавета Младенова и гл. ас. д-р Даниела Стефанова-Цекова.

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

22 Октомври 2021
23 Октомври 2021
преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители по математика в прогимназиален етап
Данни за сертификат

„Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“

20 Октомври 2021
22 Октомври 2021
доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р Полимира Митева и Мариана Иванова

Целева група - училищни психолози
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

19 Октомври 2021
20 Октомври 2021
проф. Дроздстой Стоянов, Ирена Соколова и Кристина Стоянова.

Целева група - директори на детски градини
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени