Събития

Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021.

17 Юли 2019
19 Юли 2019
Георги Симидчиев, проф. Тони Чехларова

Целева група - учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас.
Данни за сертификат

Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021.

15 Юли 2019
17 Юли 2019
Стелияна Кокинова, проф. Тони Чехларова

Целева група - учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас.
Данни за сертификат

Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021.

10 Юли 2019
12 Юли 2019
Стелияна Кокинова, проф. Кирил Банков

Целева група - учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас.
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени