Събития

Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021.

10 Юли 2019
12 Юли 2019
Стелияна Кокинова, проф. Кирил Банков

Целева група - учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас.
Данни за сертификат

Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021.

08 Юли 2019
10 Юли 2019
проф. Кирил Банков, Илияна Цветкова

Целева група - учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас.
Данни за сертификат

Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021.

03 Юли 2019
05 Юли 2019
Георги Симидчиев, Надежда Константинова

Целева група - учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас
Данни за сертификат

Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021.

01 Юли 2019
03 Юли 2019
Надежда Константинова, Георги Симидчиев

Целева група - учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас.
Данни за сертификат

"Климатът и аз. Пестим енергия в училище"

24 Юни 2019
28 Юни 2019
доц. д-р Мая Гайдарова, Ивелина Георгиева, доц. д-р Елена Бояджиева, доц. Милена Кирова, гл. ас. д-р Димитър Желев, Теодора Малинова

За въвеждане на знания по климатичните промени и енергийна ефективност в училище.
Данни за сертификат

"Климатът и аз. Пестим енергия в училище"

10 Юни 2019
14 Юни 2019
доц. д-р Снежана Томова, Проф. д-р Весела Гюрова, Проф. д-р Димитър Гюров, доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Елена Бояджиева

За въвеждане на знания по климатичните промени и енергийна ефективност в училище.
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени