Събития

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

12 Февруари 2020
14 Февруари 2020
Проф. Галин Цоков и проф. Дора Левтерова

Курсът е насочен към целева група - директори. Място на провеждане: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – НЦПКПС, 1320 гр. Банкя, ул. "Княз Борис I” N:7.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма"

10 Февруари 2020
14 Февруари 2020
Два екипа от лектори

Обучението е насочено към целева група от учители, преподаващи по история.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма"

27 Януари 2020
31 Януари 2020
Два екипа от лектори

Обучението е насочено към целева група от учителите, преподаващи история.
Данни за сертификат

"Климатът и аз. Пестене на енергия в детските градини."

23 Януари 2020
24 Януари 2020
Проф. Гюров и проф. Гюрова

Обучителен курс по проект: "Мост между действията за климата на Европейско и местно ниво за въвеждане на образование за климата в Българските училища и детски градини."
Данни за сертификат

"Климатът и аз. Пестене на енергия в детските градини."

23 Януари 2020
26 Януари 2020
Проф. Гюров и проф. Гюрова

Обучение по проект: "Мост между действията за климата на Европейско и местно ниво за въвеждане на образование за климата в Българските училища и детски градини."
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма

20 Януари 2020
24 Януари 2020
Два екипа от лектори

Обучението е насочено към целева група от учителите, преподаващи история.
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени