Събития

"Атестацията като процес на оценяване – критерии, индикатори, области на атестиране"

12 Декември 2022
13 Декември 2022
председателите на национално представените работодателски организации - СДСОРБ и СРСНПБ

целева група - директори на училища
Данни за сертификат

„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“

12 Декември 2022
14 Декември 2022
Факултет по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

целева група - учители от училища
Данни за сертификат

"Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците".

09 Декември 2022
11 Декември 2022
доц. д-р Божидара Кривирадева и д-р Милен Великов;

целева група - класни ръководители и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап;
Данни за сертификат

„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“

09 Декември 2022
11 Декември 2022
Факултет по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

целева група - педагогически специалисти от училища;
Данни за сертификат

"Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците".

07 Декември 2022
09 Декември 2022
доц. д-р Божидара Кривирадева и д-р Милен Великов;

целева група - класни ръководители и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап;
Данни за сертификат

© 2023 Всички права запазени