Събития

"Профилирана подготовка по предприемачество в 12 клас"

28 Септември 2021
29 Септември 2021
Лектори на обучителните курсове ще бъдат водещи експерти в областта на предприемачеството.

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по физика и астрономия в 12 клас"

27 Септември 2021
28 Септември 2021
проф. дфн. Виктор Иванов, Иван Петков, Лъчезар Симеонов, Венелин Кожухаров и Ева Божурова

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по предприемачество в 12 клас"

27 Септември 2021
28 Септември 2021
Лектори на обучителните курсове ще бъдат водещи експерти в областта на предприемачеството.

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по предприемачество в 12 клас"

27 Септември 2021
27 Септември 2021
Лектори на обучителните курсове ще бъдат водещи експерти в областта на предприемачеството.

Целева група - учители
Данни за сертификат

Профилирана подготовка на учители по биология и здравно образование за 12 клас

25 Септември 2021
26 Септември 2021
Виктория Нечева и Василка Кочева

целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилираната подготовка по български език и литература в 12 клас"

24 Септември 2021
25 Септември 2021
проф. дпн Адриана Дамянова, проф. Йовка Тишева, д-р Гергана Дачева и проф. дфн Амелия Личева

целева група - учители
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени