Събития

„Иновативни методи в обучението по ИТ”

03 Декември 2018
05 Декември 2018
инж. Драган Станковски, Владислав Маджаров


Данни за сертификат

© 2019 Всички права запазени