Събития

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

23 Септември 2020
23 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група - учители по гражданско образование
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

10 Септември 2020
11 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група: учители по гражданско образование.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

10 Септември 2020
10 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група - учители по гражданско образование
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

09 Септември 2020
10 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група: учители по гражданско образование.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование",

08 Септември 2020
09 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група: учители по гражданско образование
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени