Събития

"Обучение на учители, преподаващи дисциплината гражданско образование",

26 Август 2020
27 Август 2020
проф., дфн Пламен Матеев Макариев, доц. Антоний Гълъбов

Целева група:учители гражданско образование
Данни за сертификат

"Обучение на учители по немски език, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас".

24 Август 2020
26 Август 2020
проф. д-р Людмила Цанкова Иванова и доц. Елена Савова

Целева група - учители по немски език.
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени