Събития

"Профилирана подготовка по английски език в 12 клас"

13 Октомври 2021
14 Октомври 2021
проф. д-р Дияна Янкова и гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по английски език в 12 клас"

12 Октомври 2021
13 Октомври 2021
проф. д-р Дияна Янкова и гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по изобразително изкуство в 12 клас"

12 Октомври 2021
13 Октомври 2021
Проф. д. изк. н. Бисер Дамянов; Проф. д. изк. н. Петър Цанев; Доц. д-р Светослав Косев; Д-р Десислава Кралева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по английски език в 12 клас"

11 Октомври 2021
12 Октомври 2021
проф. д-р Дияна Янкова и гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по изобразително изкуство в 12 клас"

11 Октомври 2021
12 Октомври 2021
Проф. д. изк. н. Бисер Дамянов; Проф. д. изк. н. Петър Цанев; Доц. д-р Светослав Косев; Д-р Десислава Кралева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по музика в 12 клас"

09 Октомври 2021
10 Октомври 2021
проф. Ганка Неделчева, д-р Столина Добрева, гл. ас. Милка Толедова, гл. ас. Милена Начева.

Целева група - учители
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени