Събития

"Практически обучения за директори на детски градини"

19 Април 2021
20 Април 2021
Петя Йосифова, Иванка Харбалиева

Целева група: директори от системата на предучилищното образование
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори"

14 Април 2021
15 Април 2021
Диян Стаматов, Асен Александров

Целева група: директори на училища
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори"

14 Април 2021
15 Април 2021
Асен Александров, Диян Стаматов

Целева група: директори на училища
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори на детски градини"

12 Април 2021
13 Април 2021
Иванка Харбалиева, Петя Йосифова

Целева група: директори от системата на предучилищното образование
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори на детски градини"

12 Април 2021
13 Април 2021
Петя Йосифова, Иванка Харбалиева

Целева група: директори от системата на предучилищното образование
Данни за сертификат

"Практически обучения за директори"

01 Април 2021
02 Април 2021
Диян Стаматов, Асен Александров

Целева група - директори на училища
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени