Събития

"Профилирана подготовка по музика в 12 клас".

08 Октомври 2021
09 Октомври 2021
проф. Ганка Неделчева, д-р Столина Добрева, гл. ас. Милка Толедова, гл. ас. Милена Начева.

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по музика в 12 клас".

07 Октомври 2021
08 Октомври 2021
проф. Ганка Неделчева, д-р Столина Добрева, гл. ас. Милка Толедова, гл. ас. Милена Начева.

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по математика в 12 клас"

04 Октомври 2021
06 Октомври 2021
Преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители по профилирана подготовка
Данни за сертификат

"Профилираната подготовка по български език и литература в 12 клас"

02 Октомври 2021
03 Октомври 2021
проф. дпн Адриана Дамянова, проф. Йовка Тишева, д-р Гергана Дачева и проф. дфн Амелия Личева

целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по биология и здравно образование в 12 клас"

02 Октомври 2021
03 Октомври 2021
Виктория Нечева и Василка Кочева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилираната подготовка по български език и литература в 12 клас"

01 Октомври 2021
02 Октомври 2021
проф. дпн Адриана Дамянова, проф. Йовка Тишева, д-р Гергана Дачева и проф. дфн Амелия Личева

целева група - учители
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени