Събития

„Обучение на учителите по италиански език, които от новата учебна година ще преподават във втори гимназиален етап",

20 Октомври 2020
22 Октомври 2020
гл.ас. д-р Диана Върголомова

Целева група - учители, преопдаващи по италиански език.
Данни за сертификат

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“,

19 Октомври 2020
21 Октомври 2020
Доц. д-р Кривирадева и доц. д-р Първанова

Целева група - директори
Данни за сертификат

"Практически обучения на новоназначените директори“,

14 Октомври 2020
15 Октомври 2020
д.ик.н. Янка Такева и г-н Иван Кънчев

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени