Събития

"Обучение на учители по английски език, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас",

07 Октомври 2020
09 Октомври 2020
проф. д-р Дияна Янкова, гл.ас. Иванка Сакарева и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

Целева група - учители по английски език.
Данни за сертификат

"Обучение на учители по английски език, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас",

05 Октомври 2020
07 Октомври 2020
проф. д-р Дияна Янкова, гл.ас. Иванка Сакарева и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

Целева група - учители по Английски език.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

30 Септември 2020
01 Октомври 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група - учители по гражданско образование
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

29 Септември 2020
30 Септември 2020
Пламен Матеев Макариев, Антоний Гълъбов

Целева група - учители по гражданско образование
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени