Събития

Профилирана подготовка за история и цивилизации за 12 клас

16 Септември 2021
17 Септември 2021
проф. Илия Илиев и доц. Даниел Вачков

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по български език и литература в 12 клас"

16 Септември 2021
16 Септември 2021
проф. дпн Адриана Дамянова, проф. Йовка Тишева, д-р Гергана Дачева и проф. дфн Амелия Личева

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по философия в 12 клас"

16 Септември 2021
17 Септември 2021
проф. д.пс.н. Соня Карабельова, доц. д-р Огнян Касабов и доц. д-р Анна Бешкова

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Мотивация. Екипност. Лидерство"

13 Септември 2021
14 Септември 2021
Ирена Соколова

Целева група - директори на детски градини
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по математика в 12 клас"

12 Септември 2021
14 Септември 2021
преподаватели от ИМИ на БАН

Целева група - учители
Данни за сертификат

"Профилирана подготовка по история и цивилизации в 12 клас"

11 Септември 2021
12 Септември 2021
проф. Илия Илиев и доц. Даниел Вачков

Целева група-учители
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени