Събития

"Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците".

25 Ноември 2022
27 Ноември 2022
доц. д-р Божидара Кривирадева и д-р Милен Великов;

целева група - обучения за класни ръководители и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап;
Данни за сертификат

„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“

25 Ноември 2022
27 Ноември 2022
Факултет по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

целева група - педагогически специалисти от детски градини;
Данни за сертификат

„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“

23 Ноември 2022
25 Ноември 2022
Факултет по педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

целева група - педагогически специалисти от детски градини;
Данни за сертификат

© 2023 Всички права запазени