Събития

"Обучение на учители, преподаващи дисциплината гражданско образование",

26 Август 2020
27 Август 2020
проф., дфн Пламен Матеев Макариев, доц. Антоний Гълъбов

Целева група:учители гражданско образование
Данни за сертификат

"Обучение на учители по немски език, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас".

24 Август 2020
26 Август 2020
проф. д-р Людмила Цанкова Иванова и доц. Елена Савова

Целева група - учители по немски език.
Данни за сертификат

"Обучение на учители, преподаващи по предмет гражданско образование"

24 Август 2020
25 Август 2020
проф., дфн Пламен Матеев Макариев, доц. Антоний Гълъбов

Целева група:учители гражданско образование
Данни за сертификат

"Обучение на учители по математика, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас".

24 Август 2020
26 Август 2020
проф. Тони Чехларова, проф. Борислав Лазаров, доц. Станислав Харизанов, доц. Емил Колев, асистент Мария Браухле

Целева група: учители по математика
Данни за сертификат

© 2020 Всички права запазени