Събития

"Практическо обучение на новоназначени директори",

18 Ноември 2020
19 Ноември 2020
д.ик.н. Янка Такева, Асен Александров, Диян Стаматов

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

"Практическо обучение на новоназначени директори",

16 Ноември 2020
17 Ноември 2020
д.ик.н. Янка Такева, Асен Александров, Диян Стаматов

Целева група - новоназначени директори
Данни за сертификат

© 2021 Всички права запазени