Лектори

ИВАН ИЛИЕВ КАМБУРОВ, Професор, д-р по философия в Софийски университет, Философски факултет, История на философията.

 Преподавателска дейност:
Основни и избираеми курсове (бакалаври, магистри и докторанти)

  • СУ „Св.Кл.Охридси“: 1992-2018 г.
  • ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий: 1992-2001г.
  • ЮЗУ “Н. Рилски”: 1996-2004г.
  • НБУ: 1999-2012г.
  • Курсове за учители: Обучение, разработка и присъждане на ІІ ПКС (574 учителя)
  • ДИУУ СУ” Св.Кл.Охридси”: 1996-2005 г.

РАЯ ЙОРДАНОВА ЗАИМОВА , Професор ( доктор на ист. Науки ) в Институт за балканистика (БАН)

Хоноруван професор в Нов български университет и СУ “Св. Кл. Охридски” (ФКНФ, ФСФ)

ИЛИЯ Г. ИЛИЕВ , Проф. д.и.н. - специалист по средновековна обща и българска история, византология, история на Християнската църква, палеография, класически езици и литератури, и историческо изворознание.

Работи в Института за исторически изследвания от 1981 г. в секция „Средновековна история”. Специализирал е в САЩ (Дъмбартън Оукс), Прага (Бизантинославика), Будапеща (Институт по история на Унгарската академия на науките), Солун (Солунски университет), Атина (Национална библиотека – палеографски отдел) и др.Ръководител на секция „Средновековна история” в ИИстИ (и понастоящем);  председател на Научния съвет на ИИстИ (и понастоящем).

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА , Професор, Доктор на науките за културата

Преподавателски интереси в областта на: политически науки, културология, етнология.

Монографии:

Ислямизирани Балкани: динамика на разказите, С., 2014

Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „последния владетел” в националната памет на сърби и българи, С., 2009

Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност, С., 2005

Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., 2002, ІІ изд. 2011

 

Съставителство на сборници

Мюсюлманите в България: динамика на нагласите, С., 2017

Помаците: версии за произход и съвременна идентичност, С., 2013, ІІ изд. 2014

Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет”, С., 2011

Страх и жажда за възмездие. Обобщени резултати от теренното изследване “Избирателя на “Атака”: опит за портрет”, С., 2007

Полезното чудо. Етно-социологическо изследване на сакралния център Кръстова гора, С., 2001

ИРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА , Професор, доктор, от 2010 г. до 2012 г.– преподавател в катедра „Етнология“ /Исторически факултет /и "Етнопсихология" в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. -2010 г. – ръководител на катедра “Педагогика и психология - СУ „Св. Климент Охридски”.

Работила е, като учител, педагог, методист и директор на образователна институция. Двадесет години е била преподавател и зам.- директор по научно - изследователската и проектна дейност / 2002 -2006/  в  СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители . Два мандата ръководител на катедра.

СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ , Професор, доктор. Председател на Български съюз за физическа култура и спорт /БСФС/

Преподава:

  • Биомеханика в СУ „Климент Охридски“.
  • Биомеханика , Сценично движение и Психомоторика В НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“.
  • Ръководи и преподава в Частен Колеж „ Спорт и Здраве.
  • От 1999 до 2005 г.  - Зам.- председател на БОК и Ректор в НСА „Васил Левски“.

© 2019 Всички права запазени