Лектори

ИРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА , Професор, доктор, от 2010 г. до 2012 г.– преподавател в катедра „Етнология“ /Исторически факултет /и "Етнопсихология" в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. -2010 г. – ръководител на катедра “Педагогика и психология - СУ „Св. Климент Охридски”.

Работила е, като учител, педагог, методист и директор на образователна институция. Двадесет години е била преподавател и зам.- директор по научно - изследователската и проектна дейност / 2002 -2006/  в  СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители . Два мандата ръководител на катедра.

СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ , Професор, доктор. Председател на Български съюз за физическа култура и спорт /БСФС/

Преподава:

  • Биомеханика в СУ „Климент Охридски“.
  • Биомеханика , Сценично движение и Психомоторика В НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“.
  • Ръководи и преподава в Частен Колеж „ Спорт и Здраве.
  • От 1999 до 2005 г.  - Зам.- председател на БОК и Ректор в НСА „Васил Левски“.

МАРГАРИТА КАРАМИХОВА , Професор, д.н.к доктор по етнология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Ръководител на над 30 бакалавърски и магистърски тези. Гост-лектор в различни страни и институти.

СТЕФАН ИВАНОВ , Професор, преподавател в Тракийски университет - Институт за икономически изследвания на БАН - секция “Регионално развитие и околна среда”.

Клуб "Икономика 2000" - Директор на Център за регионални изследвания;

РУМЯНА БОРИСОВА МИЛКОВА , Професор, доктор по психология.

Преподавател по обща и възрастова педагогическа психология, професионална култура и общуване, конфликтология, емоционално-поведенчески разстройства в детска възраст на студенти от бакалавърски и магистърски програми в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“- редовно и задочно обучение в гр. Шумен.  

ВЕСКА ШОШЕВА , Професор, доктор

Завършила специалност Педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е като преподавател в Тракийски университет, Педагогически и Медицински факултети. Била е заместник-директор на ДИПКУ - Стара Загора, ръководител катедра и ръководител на специалност в Тракийски университет. Лектор е в редица висши училища в страната по проблемите на децата със специални образователни потребности. Автор е на 8 монографии. От 1998 г. е експерт на НАОА към Министерски съвет. От 2007 г. е вписана в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България. 

© 2019 Всички права запазени