Лектори

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА , Доцент, гл. ас доктор

  • Автор на учебни програми за научни дисциплини в ОНС
  • Лектор в курсове за СДК Учител по биология.

 

ДИМИТЪР ГЮДУРОВ , доктор по История, ас. и гл. ас. в НБУ

Проекти – “Извори за българската история”, Конституционният въпрос в тоталитарна България  (1944-1989 г.), “Каталог на архивни документи -  “Тоталитарната държава  в България 1944-1989 г, Кипър и България в периодичния печат. Част І. От Берлинския конгрес (1878 г.) до Балканските войни (1912 г.).

НИКОЛА РОМАНОВ ДЮЛЕРОВ, доктор по История

Главен асистент по средновековна обща история в катедра "Стара история, тракология и средновековна история" в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" от 2010 г. досега.

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ , доктор, магистър по политология

От декември 2014 г. – съветник към политическия кабинет на министър-председателя; Преподавател в Академията на МВР, в Русенския университет „Ангел Кънчев“, в Югозападния университет и в Пловдивския университет по дисциплини, свързани с националната сигурност, правата на човека и основните свободи, интеграционните полотики на национална и европейско равнище. От септември 2014 г. до март 2016 г. – главен експерт – анализатор в Центъра за изследвания по националната сигурност и отбрана към Българската академия на науките.

ИСА ИСА ХАДЖИАЛИ , гл. асистент доктор. Съавтор на учебни програми за научни дисциплини в ОКС бакалавър, ОКС магистър и ОНС.

  • Лектор в курсове за учители по биология в рамките на пост-магистърска квалификация.
  • Преподавател по биология към ДЕО, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.
  • Лектор в квалификационни курсове към ДИУУ гр. София за преподаване на ново учебно съдържание по Човекът и природата, 5 - 6 клас, и за придобиване на професионално-квалификационни степени.

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ПАНДИН , Доктор психолог

Хон. асистент (преподавадел в магистърска програма „Детско-юношеска и училищна п-я) - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет „Проблемно поведение”, упражнения, докторант по „Теория на възпитанието и дидактика (Сравнително образование)”2010 г., „Детска и юношеска психология – диагностика и консултиране”, магистър.

© 2019 Всички права запазени