Лектори

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ СПАСОВ , Главен асистент, доктор в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Докторант във Факултет по славянски филологии – 2016 г., докторант в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – 2007 г. Научна специализация в Трети Римски Университет в гр. Рим, Италия, февруари – април 2007 г. Работа в Архива на „Пропаганда Фиде“, „Архиво секрето Ватикано“ и Библиотека Ватикана.

НАДКА ЦОЧЕВА КОЛЕВА , Магистър счетоводна отчетност

Икономист – счетоводител, Експерт  „Местни финанси” , Обучител по делегирани бюджети в образованието към Институт по публична администрация, към  НИОД,  към РААБЕ и към НСОРБ.

ТИНА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА-ИВАНОВА, Лектор

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. От 1990 г. работи в сферата на образованието на различни позиции: учител по български език и литература; началник на отдел „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт, екология и чистота” в Столична община – район „Младост”; главен експерт в дирекция „Координация и контрол на средното образование” в МОН; началник на отдел „Инспектиране” в дирекция „Контрол и инспектиране” в МОН; началник на отдел „Контрол и инспектиране” в дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН. Ръководител е на проект BG051PO001-3.2.05„Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”, осъществен в периода 2012 – 2014 г. от МОН, в който участват 1046 детски градини, училища и обслужващи звенаи 15 РИО. От ноември 2015 г. е ръководител на отдел „Маркетинг” на издателство „Просвета”. Автор е на учебници и учебни помагала по български език и литература“

ТЕМЕНУЖКА ЛЮБЕНОВА МАНЧЕВА , Доктор

Председател на Общински / Областен съвет по наркотични вещества Благоевград, Организира дейностите по реализиране на Националната стратегия за борба с наркотиците на общинско ниво /изготвяне, организиране и реализиране на дейности по превенция, работа с родители и насочване за лечение на зависими лица, осъществяване на контакти с представените в ОблСНВ институции, свързани с проблема наркотици, предложения за промяна в закони и наредби чрез Националния съвет по наркотични вещества, медийни кампании за повишаване информираността на населението. Лекар с 28 годишен опит в областта на доболничното лечение на деца от 0 до 19 годишна възраст, профилактика на социалнозначими и инфекциозни заболявания в същата възраст, организиране и провеждане на дейности по превенцията на наркоманиите, компетентност за съвременните видове лечение и рехабилитацията на наркоманиите / метадонови програми/.

ХРИСТО ХРИСТОВ , Разследващ журналист

Изследовател и документалист с 29-годишен журналистически опит. Специализирал е в британския в. „Гардиън” (декември 2002 г.) и в Международния център по журналистика във Вашингтон, САЩ (април 2004 г.). През 2011 г. основава и оттогава поддържа независимия специализиран сайт desebg.com („Държавна сигурност.com”), посветен на преосмислянето на тоталитарното минало и влиянието му върху прехода.

Основател и списващ е също така на сайтовете Регистъра на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (agentibg.com) – 2014 г. и на „ПАМЕТ 1944-1989” (pametbg.bg), посветен на жертвите на тоталитарния комунистически режим – 2015 г.

2014 г. – Лауреат на Гражданската награда на Европейския парламент.

© 2019 Всички права запазени