Новини

В периода октомври – ноември 2018 година, Регионалното управление на образованието – гр. Сливен и единадесет училища от региона бяха домакини на екипи по модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“ от Националн... прочети всичко

ПРОГРАМА Организатори: Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието, Съюз на работодателите в системата на народната ... прочети всичко

Национална програма „Квалификация“ изпълнява дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти.... прочети всичко

Актуално

04 Октомври 2018 Обявление напоръчки Прочетена: 60 пъти

Във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП, с предмет “Доставка чрез закупуване на котел и бойлери за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка за нуждите на Национален център за повишаване квалификац... прочети всичко

© 2019 Всички права запазени