Новини

Десетокласници показаха висока степен на знания в областта на сигурността в интернет и защитата от вируси Резултатите от анализа на теста, които се проведе в 928 училища и обхвана близо 45 000 ... прочети всичко

3000 деца със специални образователни потребности (СОП) ще се обучават с нови софтуерни продукти ... прочети всичко

Считано от 02.08.2019 г. е в сила Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Същата е публикувана и на сайта на Националният център за повишаване... прочети всичко

В периода 22-26.07.2019 г. по Национална програма „Квалификация“ 2019 бяха проведени обучения на педагогически кадри, участващи в организираните от НЦПКПС квалификационни форми на обучение курсове със следните теми: ... прочети всичко

© 2019 Всички права запазени