Новини

Eжегодни методически съвещания на експертите от Регионалните управления на образованието... прочети всичко

Важни дейности произтичащи от Наредба 15 (за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)... прочети всичко

Десетокласници показаха висока степен на знания в областта на сигурността в интернет и защитата от вируси Резултатите от анализа на теста, които се проведе в 928 училища и обхвана близо 45 000 ... прочети всичко

3000 деца със специални образователни потребности (СОП) ще се обучават с нови софтуерни продукти ... прочети всичко

© 2019 Всички права запазени