Новини

3000 деца със специални образователни потребности (СОП) ще се обучават с нови софтуерни продукти ... прочети всичко

От 10-14.06 и 24-28.06. 2019 г. в гр. Банкя по Проект за въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища и детски градини, съвместно с НДЕФ (Национален доверителен еко фонд), НЦПКПС ... прочети всичко

Национална програма „Квалификация“ изпълнява дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти.... прочети всичко

Министерството на образованието и науката е домакин на работни срещи, свързани с нова дейност по приоритетна област в професионалното образование и обучение „Професионалните квалификации в България като мост между търсенето и предлагането на умения на паз... прочети всичко

© 2019 Всички права запазени