ВОДЕЩИ НОВИНИ

Считано от 02.08.2019 г. е в сила Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Същата е публикувана и на сайта на Националният център за повишаване... прочети всичко

© 2023 Всички права запазени