БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО


"Уважаема г-жо Друмева,
Уважаеми колеги,
 
Благодарим Ви за възможността да обучаваме учители от страната по превенция на наркоманиите. Този месец получихме много писма от преминалите обучения, които ни благодарят от името на целия

колектив на училищата им за всичко, на което сме ги научили. Работили са с ученици, чрез нашите методи и са изненадани, че децата са се впечатлили много, започнали са да се вслушват в съветите им за

опасностите от дрогата и искат да има часове по превенция. 

Благодарим Ви, без Вас това нямаше да се случи!
 
Весели Коледни и Новогодишни празници! Бъдете здрави, щастливи и успехи във всичките Ви начинания!"
 
С уважение:
д-р ТЕМЕНУЖКА ЛЮБЕНОВА и екип 

Ипратено на: 18.12.2018 Г.

 БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО


   "В периода 22-24.02.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието участвах в обучение на тема: „От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на Закона за предучилищното и училищното образование“ с лектор г-жа Ваня Димова.

1. Мотивация за участие.

   Естественият стремеж на човек да се развива и усъвършенства ме подтикна да избера обучението в гр.Банкя.

Атрактивното заглавие на курса „ От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на закона за предучилищното и училищното образование“, привлече вниманието ми, защото в работата ми на ръководител на учебно заведение е необходимо да познавам и адекватно да прилагам съвременни подходи и да привнасям добри педагогически практики.

2. Аспекти на обучението.

   За пореден път избирам да участвам в обучения на НИОКСО, защото там на едно място са съсредоточени от една страна иновативни и успешни обучители, а от друга страна залагам и на неформалното общуване с колегите, при което се получава разнообразна и полезна обмяна на добър педагогически опит и на добри практики във всички сфери на ОВП.

   Лекторът г-жа Ваня Димова умело водеше курса. Темите, които беше подбрала бяха насочени към пряката работа на директора. Те бяха придружени с интересни тренинги и споделен опит.

3.Ефект от обучението

     След завръщането ми от обучението в НИОКСО преработих Картата за оценка на труда на педагогическите специалисти  и запознах колегията с нея.

Изводи:

1.Колкото повече се обучава човек, толкова повече усъвършенства себе си като личност и се стреми да приложи на практика в пряката си работа получените знания и умения.

2.Срещите с колеги от други образователни институции ни позволяват да се съизмерим с тях и да се поучим от техния опит. "


С уважение:

ТАНЯ ЯНАЧКОВА

Директор на ОУ „Никола Прокопиев”  с. Сборище 

Изпратено: 01 март 2016 г. 14:05
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО


"Уважаема госпожо Директор, 

сърдечни благодарности за това,  което направихте на 25, 26 и 27 януари 2016 г.  за  групата учители 5-7 кл.,

и темата  "Иновативната класна  стая".

Всичко бе на ниво - приятно, полезно и професионално! "


С уважение:

НАДЯ ГЕОРГИЕВА - старши учител по БЕЛ

ОУ " Хр. Ботев" гр. Батановци, обл. Перник 

"Участвах в интересен курс с подготвен и ерудиран лектор при добри условия."


 инж. СТЕФАН ШУЛЕВ, 

директор на ПГГС "Христо Ботев" - гр. Велинград
 
 
 


© 2019 Всички права запазени