Екип

Димитър Асенов, Директор на НЦПКПС

Димитър Асенов, Директор на НЦПКПС

Носител на златната значка на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения” и „Магистър по подготовка и управление на европейски проекти“.

Работил е в Централата на Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, както и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие(ОИСР) като международен наблюдател при провеждането на международното изследване за качеството на образованието TALIS 2013 г.

Представител на България в програмен комитет „Стратегическа конфигурация“ и програмен комитет „Приобщаващи, новаторски и мислещи общества“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК).

Представител на България в Общото събрание на Европейската изследователска инфраструктура „Европейското социално изследване“ (ESS-ERIC).

Успешно завършил квалификационно обучение по „Лидерство и стратегическо мислене в образованието”, както и квалификационни обучения по „Развиване на управленски умения“ и „Подобряване на управленските умения на кадри от образованието”.

Автор на публикации свързани с процеса на формиране и осъществяване на публични образователни политики.

Иванка Стоянова, Заместник-дирелтор на НЦПКПС

Иванка Стоянова, Заместник-дирелтор на НЦПКПС

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“ – „Магистър по публична администрация“, “ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Бакалавър по специалността: „Начален учител“. Работила е като учител, медицински специалист, управител, директор на общинско предприятие, председател на сдружение: „За инсулинови помпи“.

                 

Боряна Велинова, Началник отдел АПФСО

Боряна Велинова, Началник отдел АПФСО

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“, магистър по български език и история, владее английски език. Организира и контролира административно – правно и финансово – стопанското осигуряване в Центъра. Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на института , отговаря   за снабдяването съхраняването, стопанисването и използването на стоково – материални ценности.

Мирела Стойкова, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

Мирела Стойкова, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИЯ"

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър по Образователен мениджмънт.

Изпълнява организационни и координиращи функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

Координира цялостната дейност по провеждането на обученията и квалификацията в НЦПКПС.

Маргарита Мишева, ОРГАНИЗАТОР - ЕКСПЕРТ КВАЛИФИКАЦИЯ

Маргарита Мишева, ОРГАНИЗАТОР - ЕКСПЕРТ КВАЛИФИКАЦИЯ

Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", магистър по история.

Първа професионална квалификационна степен по специалността.

Работила е 25 г. като учител в среден и горен курс по история и цивилизация.

В НЦПКПС изпълнява организационни и експертни функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

Светлана Любенова, ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЯ В НЦПКПС

Светлана Любенова, ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЯ В НЦПКПС

Завършила Национална Спортна Академия (НСА) "Васил Левски" със специалности: „Треньор по спортна стрелба“ и „Учител по физическо възпитание“.  Майстор на спорта. Носителка на медали от републикански, балкански и европейски първенства. Допълнителна квалификация: Графичен и уеб дизайн.

Богдана Велинова, Секретар

Богдана Велинова, Секретар

Завършила  специалност: „Международни икономически отношения в МВБУ“ – бакалавър и магистър по „Дигитален маркетинг“.

Йорданка Драгоманова, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Йорданка Драгоманова, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Завършила ВИИ „Карл Маркс“ (УНСС) със специалност: „Икономист“. Работила е като главен счетоводител в Министерствотото на културата, Институт по Електроника, Дирекция „Управление“ при МНП и БАН.

 

Йорданка Иванова, КАСИЕР - ДОМАКИН

Йорданка Иванова, КАСИЕР - ДОМАКИН

Завършила СПТУ по строителство в гр. Пазарджик, работила е като технически сътрудник в БДЖ. От 1986 г. до сега касиер – домакин в НЦПКПС. Отговаря за правилното оформяне на документите, свързани с движението на финансови средства, стоково-материални ценности, основни фондове, разчети и платежни задължения. Организира съхраняването на финансово-счетоводните документи.

Мариана Георгиева, Рецепционист

Мариана Георгиева, Рецепционист

Технически сътрудник - администратор от 2011 г. в НЦПКПС.

Галина Иванова, Рецепционист

Галина Иванова, Рецепционист

Технически сътрудник - администратор от 2005 г. в НЦПКПС.     

Ивайло Славов, Шофьор

Ивайло Славов, Шофьор

Шофьор в НЦПКПС от 2013 г.

        

© 2019 Всички права запазени