През втората седмица на месец февруари 2021 г., от 11 до 14.02.2021 г., Националният център за квалификация на педагогическите специалисти /НЦПКПС/, гр. Банкя, реализира обучения на учители по предучилищна , физика и астрономия, химия и опазване на околната среда.

 Проведените обучения бяха на тема: „Климатът и аз. Пестим енергия в българското училище и детска градина“, в рамките на проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“.

Инициативата се реализира в рамките на 16 учебни часа – 8 часа присъствена форма на квалификация, чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, посредством онлайн платформата на НЦПКПС – Big Blue Button, и 8 часа – дистанционно обучение, реализирано чрез самоподготовка по предоставени от преподавателите учебни ресурси.

В обучителните курсове, ръководени от университетски преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“, взеха участие учители от детски градини и училища от цялата страна, които презентираха работата на своите енергийни екипи. 

Всеки педагогически специалист, участвал в обученията, получи от НЦПКПС удостоверение за придобит един квалификационен кредит.

Иновативният проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“ стартира през месец септември 2018 г. и обхваща периода до края на месец февруари 2021 г. Той е финансиран от Германското дружество за международно сътрудничество /GIZ/, подкрепен е от Европейската инициатива за климата /EUKI/ на Федералното министерство на околната среда на Република Германия, в партньорство с Берлинския институт по околна среда и Националния доверителен екофонд на Република България /НДЕФ/.

Главната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на училищните сгради и подпомагане намаляването на емисиите на парникови газове, чрез промяна в поведението на учителите и учениците, както и чрез повишаване на информираността по въпроси, свързани с климата.

Всички участници - обучаеми, лектори и партньорите от НДЕФ, изказаха благодарности към г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС, г-жа Антоанета Ал-Хусари - зам.-директор и г-жа Галина Герджикова – експерт „Обучения“ в НЦПКПС  за отличната организация на обучителния процес и неговата техническа обезпеченост.

 

© 2021 Всички права запазени